Kur'ân-ı Kerimin İ'rabı (Yeni)
Hadisi Şerifler ve izah (Yeni)
İbretlik önemli meseleler


 • Ders Kayıtları
 • Derslerden alıntılar
 • Sohbetler
 • Sohbetlerden alıntılar
 •  

     
  « Ders kayıtları ve bilgiler »
  Feraiz Ahkâmı
  İbretlik çok önemli meseleler
  Alışveriş Ahkâmı
  Akaid ile ilgili meseleler
  Sağlıkla ilgili meseleler
  Yüksek derslerden alıntılar
  Yüksek Fıkıhtan alıntılar
  Alışverişte Dikkat !
     
  Meâlcilik tehlikesi! (Önemli)
  Mezheb taklidi karmaşası !
  Dünya alimleri (Mektubat Sesli)
     
    İLETİŞİM :
  » medresedersleri@yandex.com

  Copyright 2010 Tüm Hakları Saklıdır
   
  Küfür lafızları (Dinden çıkaran
  sözler
  )
  ile ilgili dersler için tıkla !
  (1 sayfa) (2 sayfa)
     
  İddet bekleyen kadınlar (DİKKAT)
  Günümüzde Kadınlar İddeti işde çalış- maya devam ederek geçiriyor: HARAMDIR Evden dışarı bakkala dahi çıkamaz. Evden dışarı Adımını dahi atamaz...

  "Apaçık bir hayâsızlık yapmaları dışında onları (iddet süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileride çıkmasınlar."
  (Talâk Sûresi ; 1)
   
   
    _Önemli kısa kayıtlar  
   
  Altın, gümüş, döviz veresiye olmaz

  Faiz alan veren helâlleşsede olmaz

  İNŞAALLAH Müslümanım denmez

  Fiyat takdir etmek Mekruhtur

  Karaborsacılık Tahrimen Mekruhtur

  İçmesi haram olanın parasıda haram

  Borcu altına, dövize çevirme olmaz

  Fasit alışveriş Faiz gibidir (Hanefide)

  Fasit satışı iptal edeceksin

  Zarar sermaye kâr anlaşmaya göre

  Damada altın takma (kutuya koy)

  Erkek çocuğa altın takma (kutuya)

  Bu istediğim gibi adam değil diyor

  İkinci evliliğe heves etme

  Altın gümüş kap ve eşya yasaktır

  Altın eşyayı kadın erkek kullanamaz

  Nazar boncuğu şirktir(kullanmayınız)

  Erkeğin erkeği öpmesi mekruhtur

  Toki'den ev almak caiz mi ?

  Demir ,bakır, çelik, yüzük kullanma

  Doktor sadece ilgili yere bakabilir

  Börekçilerde domuz kılı fırçalar

  Hocaların bağırıp çağırması kerihtir

  Kredi kartı caiz değildir

  Şarabı kafirede satamazsın

  Faiz yiyenin şahitliği kabul edilmez

  Emanet parayı sakın kullanma

  Çalgı meclisinde oturmak fasıklık

  Hırsızlık malını alamazsın

  Ekmeği israf (açlık giydirildi)

  Kur'ân-ı Kerim para ile okunmaz

  Dükkanı içki satana ve bankaya
  kiraya veremezsin...

  Kadını sıkma zeytin hesabı yapma

  Kadını sıkma ikramda bulunsun

  Kadın erkeğe alıcı gözle bakamaz
     
   
  Boşanan kadın nafakası ;
  Boşanan kadın iddet müddetince (3 hayız) nafakasını boşandığı eşi temin eder. İddet müddeti kocasının evinde bekler.
   
  Halvet meselesi ; Namahrem olan ka dın ve erkek kendilerinden başka kimse bulunmayan bir odada yalnız kaldıkları zaman "zina yapmışlar" gibi günaha gir me tehlikesinde olduklarını bilmeliler..
   
   


  “Cebbar olan ALLAH'ın taksimine razı olduk. Bize ilim verdi, düşmanlarına mal verdi.” Hz Ali RA


  Yüksek Usulde Geçen bir KURALDIR ;
  LAİLAHE İLLALLAH'IN BİR MANASIDA "LA HÂKİME İLLALLAH"' dır...

  « ALLAH'TAN BAŞKA HÂKİM (YANİ HÜKMEDİCİ/HÜKÜM KOYUCU) YOKTUR
  »
  « "لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا" Hükmünde hiçkimseyi ortak kabul etmez . Kehf Sûresi 26 »
  (İSLAM Mahkemesinde Kadı efendiler hüküm koymuyor onlar ALLAH ın hükmünü icra ediyor)

  "Zühd ve takvanın cahillik ile beraber toplanması sahih olmaz" (Talimul Müteâllim)

  ZİNANIN CEZASI İSLÂM AHKÂMINDA HAPİS DEĞİLDİR.
  DOLAYISIYLA ZİNA EDENE HAPİS CEZASI GELSİN GİBİ BİR ŞEYİ DÜŞÜNMEYİNİZ !
  CEZALARA ALLAH'U TEÂLÂ HÜKMEDER, CEZA AHKÂMINDA İCTİHAD DAHİ GEÇERLİ DEĞİLDİR.


  Yüksek Usul Kuralıdır
  Akıl hakimdir (akıl hüküm koyar)" diyen, o anda Din dairesinden çıkar

  Yine Yüksek Usul Kuralıdır
  “Avamdan olan kişilerin zihinleri
  (yani hocası profesörü hepimiz dahil olmak üzere biz),
  Müctehitlerin zihinlerine göre vehimlerden ibarettir, Şer'î Ahkâmda itibara alınmaz...


  Îlim rütbesi rütbelerin en üstünüdür...
  Şehidin kanı ile Âlimin mürekkebi tartıldığında Âlimin mürekkebi ağır geliyor...
  Âlimin uykusu ibadettir (Ahiret Alimlerinden kasıt)

  E-reader / e-kitap okuyucu için Arapça Kur'ân-ı Kerim ve
  İmam Gazali Hazretlerinin (Rh) İhya-u Ulumiddin isimli
  muhteşem eseri yüklenmiştir (konu linklerine tıklayıp öğrenmek
  istediğiniz konuya gidiniz) Formatı PDF dir , bilgisayardan ve
  android telefondan okunmaktadır cihazınıza yükleyip okuyun...TIKLA!  Helekel müsevvifûn (Müsevvifler helak oldu) Hadisi Şerif
  (Müsevvif : Geciktirenler, yarıncılar, erteleyenler, sonra yaparım diyenler)


  Rüyamda MEVLA yı gördüm diyene ;
  Kulun hayali gözüyle müşahade ettiği şeylerden oluşur.
  Onun gördüm dediği MEVLA asla olamaz.
  Kulun müşahadesi sonradan yaratılmış şeylerde oluyor.
  Hayalide rüyasıda ona göre oluyor...

  KAİDELER ;
  Md.27 اَلضَّرَرُ اْلاَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ اْلاَخَفِّ
  “Zarar-ı eşedd, zarar-ı ehaff ile izale olunur.”
  Şiddetli zararın hafif zararla izale edilmesi...

  Md.28 اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِىَ اَعْظَمُهُمَا ضَّرَرًا بِارْتِكَابِ اَخَفِّهِمَا
  “İki fesat tearuz ettiğinde ehaffı irtikab ile a’zamının çaresine bakılır.”

  Md.29 يُخْتَارُ اَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ
  “Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur.”
  İki şerden ehven olanı ihtiyar olunur...
  (Misal: İki kafir parti seçime gitse ve zayıf olan başka partilerin gelmesi
  ihtimal dahilinde gözükmüyorsa ve mutlaka bu ikisinden biri muhtemelen
  gelecekse; Bu ikisinden Müslümanların lehine olan tercih olunur...)
  Kuvvetliler dururken zayıfı tercihin Müslümanların zararına sebep olabileceği;
  İyi niyetli diye zayıfı tercih edip, Müslümanların lehine olanın kaybetmesine
  sebep olunursa , Müslümanların aleyhine olan kuvvetli geldiğinde Müslümanların
  aleyhine zarar veya sıkıntı meydana gelmesi ihtimal dahilindedir
  (Dikkat edin iki kafir parti bile olsa diyoruz, misal; almanya)

  Md.30 دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ
  “Def-i mefâsid celb-i menâfi’den evlâdır.”
  Fasid şeylerin giderilmesi, menfaatli şeylerin celbinden evladır...

  Md.31 اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدَرِ اْلاِمْكَانِ
  “Zarar bi kaderi’l-imkan def olunur.”
  Zararlar imkan elverdiğince def olunur...
  Yani birbirine zıt iki zarardan büyük olanınkinden kurtulmak için az zararlı olanını tercih etmek.


  ALLAH'u Teâlâ Kur'ân-ı Kerimde mahlukata neden yemin ediyor ?
  Misal : "Kasem olsun (Andolsun) o incire, o zeytine" Tin Sûresi 1
  Mahlukata edilen yeminin sebebi özet olarak :
  "O yemin edilenlerin yaratılışta büyük kudret ve kuvveti hatırlatmasıdır"
  ( Önemli hatırlatma : Mahlukata edilen yemin "te'kid" için olmaz denmektedir
  )

  "Zeytin veya incir cisim olarak küçük şeyler olabilir ancak yaradılışları muazzam ve büyük bir şeydir"


  "Maksad keramet değil Ahkâm-ı Şer'îyyeye en güzel şekilde uymaktır"

  Kaşları aldırmak lânete sebeptir...
  Peygamber Efendimiz (SAV) kaş alana ve aldırana lânet ediyor,
  erkek elbisesi giyen kadına , kadın elbisesi giyen erkeğe lânet
  ediyor. Kadınlar pantolon giymeyin ... Kaşları aldırmayın lânet
  edilmeye sebeptir.  İnsan Ahkâmı Şer'îyyeyi bilmediği zaman sevap kazanıyorum zannederek
  haram fiil işleyebiliyor. Cennetlik amel işlediğini zannederken Cehennemlik
  haram fiiller yapabiliyor.
  Bazı misaller :
  1) Adamın borcu var alacaklıdan izin almadan eline geçen parayı alacaklıya
  _0 vermesi gerekirken Umreye gidiyor...
  2) Adam birinden emanet para almış , kendi parasına karıştırmaması gereken
  __ para ile gidiyor hayır işi yapıyor...


  Ahkâmı Şer'îyyeye uymamak belaların gelmesine
  sebeptir ... Ahkâmı iyi bir şekilde öğrenip insanlara
  öğretmeye çalışmalı !

  "Kıyamet günü Bana insanların en yakını, Bana en çok salavât okuyandır."
  Hadis-i Şerif (Tirmizi)


  "La Havle velâ Guvvete illâ BİLLAH" : Cennet Hazinelerinden bir hazinedir ...


  "Bir kavim içinde zina artarsa orada ölümler artar" Hadisi Şerif

  **************************************************************************
  ALLAH a yemin ederim ki ; Ya iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız yada ALLAH
  size yakında üzerinize bir bela gönderirde sonra ALLAH a dua edersiniz de duanız
  kabul edilmez.
  Hadisi Şerif (Tirmizi, Fiten)

  **************************************************************************

  Ebu Hureyre (radıyALLAHu anh) anlatıyor: "ResulULLAH (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Rumlar, A'mak ve Dâbık nam mahallere inmedikçek kıyamet kopmaz. Onlara karşı Medine'den bir ordu çıkar.
  Bunlar o gün arz ehlinin en hayırlılarıdır. Bu ordunun askerleri savaşmak üzere saf saf düzen alınca, Rumlar:

  "Bizden esir edilenlerle aramızdan çekilin de onları öldürelim!" derler. Müslümanlar da:

  "Hayır! VALLAHi sizinle, kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz" derler. Bunun üzerine (Müslümanlar) onlarla harb eder. Bunlardan üçte biri inhizama uğrar. ALLAH ebediyen bunların tevbesini kabul etmez. Üçte biri katledilir, bunlar ALLAH indinde şehitlerin en faziletlileridir. Üçte biri de muzaffer olur. Bunlar ebediyen fitneye düşmezler. [Müslim, Fiten 34, (2897).] [38]

  Detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız TIKLAYINIZ !


  İmamı Gazali hzretleri (Rh) hakkında Cübbeli Ahmet hoca'dan


  Harun Reşid ve Süfyan-ı Sevri (ALLAH Onlardan Razı olsun)

  Harun Reşid halife olunca, eski bir dostu ve arkadaşı olan Süfyan'ın da kendisine gelmesini bekler.
  Süfyanı Sevri ziyarete bir türlü gelmeyince Derken Harun Reşid artık dayanamaz ve bir mektup yazıp Süfyan-ı Sevrî'ye gönderir. Mektubunda biraz da sitemle:
  " Herkes geldi biat etti, alacağını aldı. Hâlbuki benim gözlerim hep seni bekledi durdu." der.

  Birgün, Halife Harun Reşid’in temsilcisi, Kûfe camiinde arkadaşlarıyla birlikte ders yapmakta olan Süfyan’ı bulup, halifenin mektubunu teslim etti. Süfyan, halifenin mektubunu görünce titredi ve bir yılandan uzaklaşır gibi mektuptan uzaklaştı. Sonra elini cübbesinin kollarına sokarak mektubu aldı, çevirip baktı. Arkadaşlarından birine uzattı:“Alınız, biriniz şunu okusun; çünkü bir zalimin eliyle yazılmış mektuba elim dokunmasın” dedi. Arkadaşlarından biri mektubu açıp okuduktan sonra Süfyan:“Kağıdın arkasına söyleyeceğim sözleri yazınız” dedi. Arkadaşları:“Temiz bir kağıda yazsak daha iyi olmaz mı?” diye itiraz ettilerse de Süfyan kabul etmedi:

  “Hayır! Zalime, mektubunun arkasına yazınız. Mektubun kağıdını helalden kazandıysa ne ala. Haramdan kazandıysa cezasını çekecektir. Bir zalimin kağıt parçası bile yanımızda kalmasın.”

  Sonra şu mektubu yazdırdı:

  “ALLAH'ın günahkar kulu Süfyân-ı Sevri’den, imanın zevkinden mahrum, geçici emellerin verdiği gurur ile başı dönmüş Harun Reşid’e:
  “Seninle her türlü alakayı kestiğimi, dostluğu terkettiğimi beyan etmek için bu mektubu yazdırıyorum. Çünki sen, mektubunda müslümanların hazinesine tecavüz ederek onların mallarını haksız yere dağıttığını açıkça söylüyorsun. Sanki bu tecavüzün yetmiyormuş gibi, yazdığın mektubunla beni de kötü işine şahit tutuyorsun. Binaenaleyh, ben ve benimle beraber mektubunu dinleyen arkadaşlarım, yarın ilahi huzurda senin hakkında şehadet edeceğiz. Ey Harun, Müslümanların rızası olmaksızın onların hazinelerine nasıl tecavüz ettin?.. Acaba senin bu tecavüzüne memnun olan bulundu mu?!.. Senin bu hareketinden, mücahidler, gaziler, alimler, yetimler, bütün iyi insanlar ve halk, memnun mudurlar?”

  Bu mektubu okuduğu zaman Harun Reşid’in gözleri yaşarmış ve ölünceye kadar her namazı müteakib bu mektubu okumaya devam etmiştir.

  (Not : Harun Reşid ALLAH dostudur, Süfyani Sevri Hzlerine de Harun Reşid Hzlerine de ALLAH Rahmet Eylesin)

  İlahiyatçılar neden sapıyor ve saptırıyor?
  (Önemlidir 10 dakikanızı ayırıp okuyun ihmal etmeyin)


  Fasit alışverişleri öğrenelim !
  KISA KAYIT TIKLA
  Fasit alışveriş Hanefi mezhebinde faiz gibi haramdır

  İHYA-U ULUMİDDİN DEVAM (Yeni) :

  İkinci Kısım

  Birinci kısmın tam zıddı ve en uzağında olan şeydir. O da içinde acil lezzet olan ve ahirette asla meyvesi olmayan şeylerdir.Bütün günahlardan zevk almak, ihtiyaçlardan fazla olan mübah şeylerle nimetlenmek, zaruretin dışında olan, refah ve konforlu yaşama dahil olan şeyler gibi... Altın ve gümüş istiflerden, bağlanıp beslenen atlardan, evcil hayvanlardan, ziraattan, köleler, cariyeler, aygırlar, koyun sürüleri, köşkler, evler, kıymetli elbiseler ve yemeklerin lezzetlerinden lezzetlenmek gibi... Bu bakımdan kulun bütün bunlardan olan nasibi kötülenen dünyadır. Fakat fuzulî sayılan veya ihtiyaç yerinde sarfedilen şeyler hakkında uzun bir düşünce silsilesi vardır.

  Hz. Ömer'den rivayet ediliyor ki, Ebu Derdâ'yı Humus'a vali tayin etti. Vali bir gölgelik yapıp oraya iki dirhem sarfetti. Bunun üzerine Hz. Ömer valiye şunu yazdı:

  Mü'minlerin emîri Hattab oğlu Ömer'den Ebu Derda'ya... Senin için Faris ve Rumlar'ın -ALLAH onları tahrip etmek istediği zaman- dünyanın tamirine yetecek kadar binaları vardır. Bu bakımdan sana şu mektubum ulaştığı zaman seni aile efradınla Şam'a sürgün ediyorum! 54
  Ebu Derdâ ölünceye kadar Şam'da kaldı. İşte Hz. Ömer, dünyanın bu kadarını fuzulî görmüştür. Bu bakımdan bu hususta düşün!

  Üçüncü Kısım

  Birinci ve ikinci kısım arasında bulunan kısımdır. O da âhiret amellerine yardımcı olan âcil rızıklardır. İnsanoğlunu, ilim ve amele ulaştıran, varlık ve sıhhatini devam ettirmesi için gereken herşey böyledir... Pek fazla pahalı olmayan kaba bir gömlek ve yemeğin normal miktarı gibi... İşte bunlar -birinci kısım gibi- dünyadan sayılmazlar. Çünkü bunlar birinci kısma yardımcı ve vesiledirler. Bu bakımdan kul, ilim ve amel hususunda kendisine yardımcı olsun diye bunları elde ederse dünyaya daldı denilmez ve bu yüzden dünya yavrularından olmaz: Eğer kulun teşvikçisi, takvâ hususunda yardımcı olsun diye değil de sadece geçici lezzeti temin ise, o vakit ikinci kısma iltihak eder ve kötülenen dünyadan sayılır. Ölüm çağında kulla beraber ancak üç sıfat kalır:

  1.Kalbin kirlerden temizlenmesi

  2.ALLAH'ın zikri

  3.ALLAH'ı sevmesi

  Kalbin saflığı ve temizliği, ancak dünya şehvetlerinden menedilmekle elde edilirler. ALLAH'ın zikriyle yakınlık kurmak ise, ancak ALLAH'ı anmak ve buna daimi bir şekilde devam etmekle elde edilir. Sevgi ise ancak mârifetle elde edilir. ALLAH'ın mârifeti ise ancak daimi bir şekilde düşünerek, tefekkür etmekle elde edilir. İşte bu üç sıfat kurtarıcı, ve ölümden sonra saadet getirici sıfatlardır. Dünya şehvetlerinden kalbi temizlemeye gelince, o kurtarıcı sıfatlardandır. Çünkü kul ile ALLAH'ın azabı arasında siper olur. Nitekim bu durum haberlerde de vârid olmuştur.  KAYITSIZ ŞARTSIZ HAKİMİYET ALLAH A MAHSUSTUR (millete değil)
  Bir başka misal: demokraside eşitlik ilkesi İSLAM Miras Hukukundaki ALLAH ın Hükmü olan taksime muhaliftir...

  لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا
  "O, Hükmüne hiçkimseyi ortak etmez" (Kehf 26)
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Lüzumsuz soru sorma tehlikesi ;
  Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın.
  Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır.
  (ALLAH sizi o şeylerden muaf tutmuş, yapmakla mükellef kılmamışken, sorup da başınıza
  iş açmayın) (Halbuki) ALLAH onları bağışlamıştır. ALLAH çok bağışlayandır, Halimdir
  (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)
  Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu
  (Maide Suresi 101-102)
  (Bakın iş nereye gitmiş ! Bu Ayetlerdeki buyurulanları ALLAH buyurdu, sorma denilen yerde sormayacaksın)

  Soru sorup kurcalamak bir başka iş, birde sorunun cevabı verildiğinde Peygamberin AS bildirdiğini beğenmemek ondan yüz çevirmek başka
  bir felaket. İSLAM i kat i bir hükme İtiraz etmenin küfre getirme tehli-
  kesine dikkat edelim ...


  Suçunu Kadere yüklemenin cezası ;
  "Hz.Ömer'e (r.a.) bir gün bir hırsız getirildi, o da ona ''niçin hırsızlık yaptın?'' diye sordu. Hırsız
  ''ALLAH böyle takdir etti'' diyerek hırsızlık suçunu kaza ve kadere yükledi. Bunun üzerine Hz. Ö-
  mer (r.a.), elinin kesilmesini ve kamçı ile dövülmesini emretti. Bu çift cezanın sebebi kendisinden sorulduğunda şu cevabı verdi: ''Elinin kesilmesi hırsızlık yaptığındandır, dayak ise ALLAH'a iftira
  ettiğindendir'
  İHYA'DAN DEVAM (dünyanın zemmi)
  Bunlardan başka sayılması uzun sürecek daha nice gruplar vardır. O gruplar yetmişten daha fazladır. Hepsi sapıtmış ve doğru yoldan kaymışlardır! Onları yemek, elbise ve mesken ihtiyacı bütün bu felâketlere sürüklemiştir. Bu üç şeyin neler için istendiğini ve yeterli miktarını unutmuşturlar! Sebeplerin başlangıçları onları sonuçlarına sürüklemiştir. Bu durum, onları çıkılması müm-kün olmayan çukurlara düşürür!.. Bu bakımdan bu sebep ve meşgalelere ihtiyacın yönünü bilen ve bunlardan gayenin ne olduğunu anlayan bir kimse dalabilir. Maksadının en son noktasının helâk olmamak için azık ve kisve ile bedenini korumak olduğunu bilen kimse bir işe, sanata dalabilir. Şöyle ki, eğer aza kanaat yolunu seçerse, meşgaleler kendisinden uzaklaşır, kalp boşalır. Ahiretin anılması kalbe hâkim olur. Himmeti ahirete hazırlanmaya sarf olunur. Eğer zaruret miktarını geçerse meşgaleleri çoğalıp biri diğerini davet eder. Bu zincirleme gider. Dolayısıyla himmetleri dağınık olur. Himmetleri dünyanın vâdilerine dağılan bir kimsenin, dünyanın hangi deresinde helâk olacağına ALLAH Teâlâ aldırmaz.

  İşte dünya meşgalelerine sonuna kadar dalanların durumu bu! Bir grup bu durumun tehlikesini sezmiş, dolayısıyla dünyadan yüz çevirmiş, böylece de şeytan onlardan nefret ederek onları rahat bırakmamıştır. Rahat bırakmadığı gibi, dünyadan yüzçevirdikleri halde bile onları saptırmıştır. Hatta bunlar da birçok gruplara ayrılmışlardır. Onların bir grubu zannetti ki dünya meşakkat ve mahrumiyet evidir. Ahiret de, ister dünyada ibadet etsin, ister et-mesin herkes için saadet evidir! Bu bakımdan bunlar sevabı, kendilerini öldürmekte, dünya meşakkatinden kurtulmak için intihar etmekte görmektedirler. Bu fikre Hind ehlinden olan birtakım âbidler yönelmişlerdir. Bunlar diri olarak kendilerini ateşe atıp intihar ediyorlar. Bu yap tıklarının, kendilerini dünya meşakkatinden kurtaracağını zannediyorlar.

  Başka bir taife de 'İntihar kurtarmaz, önce beşerî sıfatları öldürmek, onları tamamen nefisten kesmek lâzımdır. Saadet ancak, şehvet ve öfkenin kesilmesindedir' görüşündedirler. Böyle zannettikten sonra riyazâta giriştiler, nefislerine fazlasıyla tazyik yaptılar Hatta bir kısmı riyazetin şiddetinden dolayı helâk oldu. Bazıları akıllarını yitirdi, mecnun oldu. Bazıları hasta düşüp yolu önünde kapandı.
  AYETİ KERİME MEALİ ŞERİFİ :
  "İnsanlar onlara: «düşmanlarınız size karşı ordu topladı,
  onlardan korkun.» dediklerinde, bu, onların imanını artırdı
  ve şöyle dediler: «ALLAH bize yeter. O ne güzel vekildir»
  .
  (Al-i İmran 173)


  İBRETLİK BİR HADİSE ;
  Büyük Alim İmam-ı Serahsi Hazretleri
  (ALLAH Ona Rahmet eylesin) - Rivayete göre - Zamanın hükümdarının vergi politika- larını eleştirdiği için 1073 yılında şehrin kalesinin kuyularından birine hapsedilir. Rivayete göre 15 sene hapis ve meşakkatli bir dönem denir . Onu ölüm veya yalnızlığamı terkettiklerini düşündüklerini bilemeyiz , İmam Serahsi Hazretleri (ALLAH Ona Rahmet eylesin) RABBİ ile başbaşa kalıp geceleri uzun nafile namazlar gündüz ise oruçlar tutar. Bu kuyudaki hapisliğinde ki-taplarından men edildi sanılsada Büyük İmam kuyunun başına toplanan talebelerine 30 ciltlik bir külliyat yazdırır . Kuyudan hiçbir kitabı olmadan ve ALLAH'tan başkasından yardım almadan talebelerine bağırarak yazdırdığı dönemlerden birinde "keşke kitaplarım yanımda olsaydıda size bu konuda daha çok şey söyleyebilseydim" dediği rivayet edilir.

  Cuma namazıyla ilgili bir bahsi yazdırırken öğrencilerden birisi insanın son derece teessürüne sebep olan şu notu düşer;
  "Bize bunları yazdıran insan ne cumaya , ne cemaate gidemeyen bir insandır"


  İmam bir gün bir talebesinin olmadığını nerede olduğunu sormasıüzerine başka bir talebe "arkadaşının abdest almaya gittiği ni, kendisininde şiddetli soğuk yüzünden vazgeçtiği" cevabını verince ; İmamı Serahsi Hazretleri (ALLAH Ona Rahmet eylesin) talebesine"ALLAH seni affetsin! Soğuk yüzünden abdestten vazgeçmeye utanmıyormusun? Ben Buharada talebe iken bir gün sağlığımdan muzdarip idim ve günde 40 defa rahatsızlığım beni çaresiz bırakıyordu. Her defasında da abdest tazelemek için ırmağa gidiyordum. Öyle soğuktu ki, odama geldiğimde mürakkebi donmuş buluyordum, sonra onu göğsüme sürüyordum ve göğsümün harareti onu eritince notlarımı yazmaya devam ediyordum"

  بسم الله الرحمن الرحيم

  وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُۜ
  "Andolsun ki onlara sorsan: o Gökleri ve Yeri kim yarattı? Elbette muhakkak ALLAH diyecekler"
  (Zumer 38), (Lokman Suresi 25 de aynı Nazmı Şerif geçmektedir)

  (müşriklere sorulması) Dikkat edin oradan لَيَقُولُنَّ leyegulunne fiilin başındaki "lam" harfi tekid içindir manayı kuvvetlendirir pekiştirir "elbette" Fiilin sonunda da nun u teşdid gelmiş ki bu da manayı kuvvetlendirmek ve tekid içindir. yani öyle bir cevap öyle bir kuvvetli bir ifade ki "ELBETTE , MUHAKKAK Kİ ALLAH YARATTI"

  Peki derler şeklinde mana neden verilmiyorda istikbal manası veriliyor ? Zira muzari fiile tekid nunu eklendiğinde muzarinin manasını istikbale TAHSİS eder.

   

   

   

  İmam-ı Gazâli - İhyâ'u Ulûm'id-din
  3.Cilt: Helak Edici Hususlar (Mühlikât)
  4.Kitap: Dünyanın Zemmi ;

  Sonra insan o mekanlarda yaşamak için durmadan çaba sarfeder, dükkanlar, pazarlar, tarlalar ve ziraat yerleri bu mekanların kısımlarıdır. Sonra elbiseler, sonra av eşyaları ve aletleri... Sonra aletlerin aletleri... Bazen hayvanlar da alet olur. Mesela av köpeği avın, sığır nadasın, at da savaşın aletidir. Sonra bunlardan da alış veriş ihtiyacı doğar. Zira çiftçi bir kimse çoğu zaman bir köyde oturur, o köyde çift aleti yoktur. Demirci ve marangoz öyle bir köyde otururlar ki orada ziraat yapmaya imkân yoktur. O halde zarurî olarak çiftçi onlara, onlar da çiftçiye muhtaçtırlar. Bu bakımdan onlardan biri yanındakini diğerine vermek mecburiyetindedir ki onun yanındakini alsın. Bu ise alış veriş yoluyla mümkündür. Marangoz çiftçiden aletiyle gıda istese, çiftçi, marangozun yanında bulunan alete muhtaç olmadığından gıdayı o alete karşı vermez. Çiftçi marangozdan aletini yemek karşılığında istese, marangozun yanında o anda başka yemek varsa, çiftçinin yemeğine muhtaç olmadığı için aletini vermez. Dolayısıyla hedefler gecikir. Bu bakımdan bunlar her sanatın aletlerini satan bir dükkanın kurulmasına ihtiyaç duyarlar. Böylece dükkan sahibi, dükkanda topladığı şeylerle ihtiyaç sahiplerinin durumunu gözetmiş olur. Bunlar da çiftçilerin mahsullerini teslim edecekleri ve toplayacakları depolara muhtaç olurlar ki depo sahipleri onlardan mahsullerini satın alsınlar, ihtiyaç sahiplerinin durumunu tarassut etsinler. Bundan dolayı da pazarlar ve ambarlara olan ihtiyaç başgösterir. Çiftçi mahsülünü alıp götürür. İhtiyaç sahibi bulamadığı zaman, umumi bayiye ucuz bir fiyatla satar, onlar da kâr etmek maksadıyla ihtiyaç sahiplerini beklerler. Malların hepsinde durum böyledir. Sonra memleket ve köyler arasında gelip gitme hâdisesi meydana gelir. Böylece halk, birbirlerine gidip gelirler. Köylerden yiyecek maddelerini, şehirlerden aletleri satın alırlar ve bunları nakletmeye, bunlarla yaşamaya muhtaç olurlar ki bunlardan dolayı şehir sakinlerinin durumu nizam ve intizama girsin. Zira her şehirde çoğu zaman her alet ve her köyde de çoğu zaman her yiyecek maddesi bulunmaz. Öyleyse bazısı diğerine muhtaçtır. Dolayısıyla nakil ihtiyacı başgösterir. Bundan da nakliyecilik ya-pan tüccarlar sınıfı meydana gelir. Onları bu işe teşvik eden, şüphesiz servet edinmektir. Onlar gece gündüz başkalarının mallarını taşımak suretiyle yorulmakta, onların payları da başkalarının yiyeceği malı toplamaktır. O başka yeyici ise ya yol kesici, ya da zâlim bir sultandır. Fakat ALLAH Teâlâ memleketin nizamını ve kulların maslahatını onların gaflet ve cehaletinde kılmıştır. Dünyanın bütün işleri gafletle ve himmetin eksikliğiyle cereyan eder. Eğer insanlar düşünüp, himmetleri yücelseydi, dünyaya karşı zâhid olurlardı. Bunu yaptıkları takdirde hayat dumura uğrardı. Hayat dumura uğradığı takdirde hepsi helâk olurdu. Zâhid de helâk olurdu. Sonra insan nakledilen malları sırtlayıp götürmeye güç yetiremez. Bu bakımdan yük taşıyıcı hay-vanlara ihtiyaç duyulur. Mal sahibinin bazen hayvanı olmaz. Dolayısıyla onunla hayvan sahibi arasında icar (kiralama) mey-dana gelir. Böylece kira da kazancın bir çeşidi olur....
  ___________________« Pencereyi sağ alt köşeden genişletebilirsiniz »

  Asıl olan Ahkâmı Şer'îyye'ye
  uymaktır, zanlara, vehimlere
  itibar edilmez?

  "O son derece aldatıcı olan(şeytan) sakın ha sizi (günahla-
  ra sürükleyip) ALLAH (ALLAH Gafurur Rahiymdir, O son derece affedicidir!” gibi laflarla) ile aldatmasın!" Fatır (5)

  Ölçü Ahkâmı Şer'îyyedir ;

  Günahlar açıkca işlendiği, fısk ve isyan içinde olunduğu hal de; Gördüğüm rüyalar çıkıyor, ettiğim dualar kabul oluyor, keramet gibi şeylerle karşılaşıyorum gibi şeylere itibar et-
  meyiniz ! Günahlara batmış ve ALLAH a açık isyan halinde olduğu halde kendini ALLAH dostu zanneden olabilir. ALLAH
  ın Ahkâmına uyuyor mu, uymuyor mu ona bakmak lazım.

  firavunun bir kere dişi ağrımadığı rivayet edilir. Kitapta ; "Farzı terkeden azaba müstehak olur geçmektedir"
  __
  Kaideler
  (kurallar) ;
  _Fasığın getirdiği haberle hüküm verilmez !
  _Zan ve vehme göre değil Şer'î Ahkâma Göre hareket edilir.
  _Duygusallıkla yada tek tarafı dinleyerek hüküm verilmez !
  _Vehimlere vesveselere itibar yoktur !
  _Kâide: 'Kalbin ahvalini ALLAH bilir, biz zahire göre hükmederiz'
  _Akıl hüküm koyar diyen, Din dairesinden dışarı çıkar...

  __Namaz ile ilgili önemli !
  Namazsa gırtlak temizleme öksürme iki harf çıkacak şekilde olursa
  _ namazın gitme tehlikesi vardır (Tıkla)

  İftitah tekbirinde ALLAH lafzının başındaki Elifi uzatırsan namaza gir
  _ memiş olursun, kasten yapılması halinde imanın gitmesinden
  _ korkulur (zira mana istifhama dönmektedir ) (Tıkla)

  İma ile namaz nasıl kılınır? Camilerde yanlış kılanlar var (Tıkla)
  İmam iftitah tekbirinde "ALLAH ü Ekber" Tekbirini tamamen bitirme-
  _
  den tekbir alınırsa Namaza
  girmeme tehlikesi vardır. İmamın tekbiri
  _
  tamamen bitir
  mesini beklemeli (yani Ekber Lafzının 'r' harfi bitecek)
  Cuma namazında hutbede okunan "ALLAH'ım İSLÂM'a ve Müslüman
  _ lara yardım et" duası sonradan uydurulmuş birşeydir. Hutbe Namaz
  _
  dan sayılır, hutbede konuşulmaz "amin" demeyiniz.
     
    _Yüksek derslerden kısa alıntılar  

  İCMA'da Avamın/mukallidin icması/ittifakı itibara alınmaz !
  Müctehitlerin yanında bizde profesörlerde hepimiz avamız

  Müctehidin ve İcma Ehlinin şartlarından biriside fasık olma masıdır ! (Fasık günahı açıkca işleyen kimse)

  Taassub delilin zahir olmasıyla beraber hakkı kabul etme
  mektir ! (Kibrine mağlub olup Hakkı kabul etmemek)
     
   

   

   

  Ö N E M L İ ; Borcunu Ödemeyeyenin Durumu "GENEL KURALLAR"

  Çalgı sesi dinlemek MASİYETTİR ,
  Orada oturmak ise FASIKLIKTIR
     
         

  Fasığın getirdiği haber ; Müslüman-
  ların en zayıf olduğu konulardan birisi;
  Fasığın getirdiği habere inanmaktır !

  İCRA Meselesi Özeti; Hacizli mal alına-
  bilir mi? İCRALIK bir mal alınmalımı yok-
  sa alınmamalı mı ?
     
         

  Salih insanın tarifi ; ALLAH'ın Ahkâ-
  mına ve insanların haklarına riayet e-
  dendir. Şer'i Ahkâmı öğrenmek şarttır

  Kur'ânla arana bişey koymayacaksın diyor, birşey sorulunca kitabımda var
  oraya bakın diyor! (Çok Önemli kayıt)
     
         
     

  "FASİT ALIŞVERİŞ"_Hanefi Mezhe-
  _binde _FAİZ gibi HARAMDIR
     
           
     

  ALLAH ın emrine aykırı kanun koyana ;
  Bir insanın (siyasetçi politikacı herkimse) Helali Haram etmesini kabul eden, onu
  RAB edinmiş oluyor
  (Çok önemli DİKKAT)
     
       

  Nefis terbiyesi Kitap okumakla kürsü- lerde vaaz etmekle nefis terbiye olmaz?

  Zikir Ruhu uyandıran "Darbedir"
  uyuyan gafil Ruhun uyanması için zikir
  ile darbe vuruyorsun...

  Terbiye edilmemiş nefsin 4 korkunç huyu ; iba, tuğyan, inkâr, münazaa (çe-
  kişme)
       

  Düğün meselesi ; Kadın erkek karışık veya ÇALGILI düğüne gidilmez !

  Kullanılması yasak yüzükler; Taş, Demir, Bakır Yüzük kullanılamaz; YASAKTIR

  Çalışmak kadının görevi değildir ? Hayat müşterektir sözü kimlerin sözüdür?
         

  Bu benim istediğim gibi bir adam değil diyen kadınlara nasihat !

  Kocası ile ilgilenmeyen hanım; Kocasıyla ilgilenmeyen Hoca hanımın durumu    
         

  Karı kocanın başkalarına özenerek evde huzuru kaçırması !

  Beni boşa diyen kadın hakkında ;
  Efendimiz SAV bu kadına ne buyuruyor
     
       

  Tavuk firmaları tavuğu ; Makinayla
  keserse yada elle keserde tavuğu tüyü
  yolmak için temizlemeden haşlarsa ;
  « TAVUK YENMEZ »

  İtikadında küfre sokacak durum olan-
  ın kestiği yenmez mundardır ehli kitab-
  ın kestiği yenir (ehli kitap yani; yahudi ve hristiyanlar)

  Ortak kesilen kurbanda(Dikkat) Ortaklar-dan bir kişi kâfirse, itikadında sorun varsa veya et niyeti ile kesiyorsa veya hisselerden biri 7de 1den az olsa hiçbirinin Kurba nı olmaz !
             
   
     
  Günümüzde mankenlere Melek adı takan gayrimüslimlere özenen
  bir takım basın çevreleri de mankenlere Melek adı takmaktadır.
  Kadınlara Melek denmesi / Meleğe dişi denmesi çok tehlikelidir.
  O anda kâfir olma tehlikesi vardır;

  "Evet Ahirete inanmayanlar Meleklere dişi adı takıp duruyorlar."

  Necm Sûresi (27)
  "Onlar, Rahman'ın kulları olan Melekleri de dişi yaptılar. Yaratılış-
  larında hazır mı bulundular? Şahitlikleri yazılacak ve sorguya çe-
  kilecekler.
  " Zuhruf (19)
  "Kendisine RABBİNİN Ayetleri ile nasihat edilipde
  onlardan yüz çeviren
  , irtikâb ettiği günahları unu-
  tan kişiden daha zalim kimdir? BİZ onların kalble-
  rinin üzerine, onu iyice anlamalarına engel perde
  ler, kulakları üzerine de ağırlıklar koyduk. Sen on
  ları doğru yola çağırsan da, onlar bu durumda ebe-
  diyyen hidayete gelmez"
  (Kehf Sûre-i Celilesi-57)
  Dikkat ediniz Ayeti Celilenin Arapçasının sonunda "Ebede"
  Nazmı Şerifi vardır. Yani ebediyyen demek. ALLAH Muha-
  faza etsin bu durumdan

  Dikkat edin, benim partim veya siyasi liderim yapıyor-
  sa doğrudur derken onu rab edinmiş olmayın
  (Haşa) ;
  Müslüman olmadan önce hristiyan olan Adiy bin Hâtem (RA) Hz.
  Peygambere (SAV) geldiğinde “ALLAH'ı bırakıp hahamlarını,
  rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i RAB edindiler.”
  (Tev-
  be 31) Meâlindeki Ayeti Kerimeyi okuduğunu işitince: “Ya RASUL-
  ULLAH (SAV) onlar bunlara ibadet etmedilerki” deyince. Hz Pey-
  gamber (SAV) buyurdular ki ; “onların hahamları, onlara helâli
  haram kılmış, haramı da helâl kılmışlar, onlar da bunları uygula-
  mışlardır.İşte onların hahamlarını rab edinmeleri bundan ibarettir.”

  (Tirmizi)
  Zanları bırak kendini Ahkâmı Şer'îyyeye uydur ;
  Dikkat : iblis insanı "isyanda ve ALLAH ın Ahkâmına muha-
  lefette" olduğu halde kendini ALLAH ın dostu olarak görme-
  sini sağlayacak şekilde aldatabilir. Günahların isyanların
  içinde olduğu namaz kılmadığı ve ALLAH ın Ahkâmına mu-
  halif bir yaşam sürdüğü halde insan kendini ALLAH ın dos-
  tu sanabilir ! Bu aldatmacaya dikkat ediniz. Ayeti Kerime
  de iki bahçe sahibinin kıssasını okuyun nasıl zanlarda bulu-
  nuyordu ve başına sonra neler geldi. iblisin ALLAH Ğafurur
  Rahiymdir affeder diye aldatma hileside vardır !

  Fatih Sultan büyük adam (ALLAH Rahmet eylesin)
  papanın yanına ajan yerleştirmiş adam yıllarca kalmış yanında
  sonra haber göndermiş yıllardır istavroz çıkarmaktan bıktım alın
  beni buradan diye fakat Fatih almamış görevini yapması için. Fe
  tihden önce birisi Fatih tarafından aşçı yapılıyor, adam ben şehit
  olmaya geldim beni aşçı yapıyorlar diyor. Yıllar sonra dozer bu
  zatın kabrinin olduğu yeri yıkamamış . Cihada niyet ediyorsun
  ama sana başka görev verilebiliyor bak! İSLAM Kumandanı sa-
  na bir görev verirde yaparsan bak neler oluyor ...

  CAHİL ABİD İLE FISKINI ZAHİR EDEN ALİM
  FESATTIR
  ;
  Hidaye Kitabının Musannifi Büyük Şeyh Burhaneddin (ks)
  Hazretleri ;"Büyük fesat fıskını zahir eden âlimdir. Böyle
  âlimden daha şiddetli olan; ibadet eden cahildir"

  Her iki kişide dünyada, Dini hu susunda kendilerine yapı-
  şan kişi için büyük fitnedir. Zikredilen iki kişinin fiillerine
  ve sözlerine tabi olan kişide o iki kişi gibi sapıtır...

  KADERİ İNKÂR EDENLERE ;
  Meşhur Cibril Hadisi Şerifinde (Aleyhisselâm)
  Cebrail Aleyhisselam insan suretine girerek Efendimize (SAV)
  geliyor ve sorular soruyor, bunlardan biriside iman ile ilgili soru-
  dur ; "Bana imandan haber ver" dedi. RasûlULLAH (Aleyhissala-
  tüvesselam) : ALLAH'a, ALLAH'ın Meleklerine , Kitaplarına , Pey-
  gamberlerine ve Ahiret gününe inanman, bir de KADERE, hayrı-
  na şerrine inanmandır" Bu meşhur Hadisi Şerifi okusun kaderi
  inkâr etmeyi bıraksınlar !


  Bir kere dahi azarlamadı Hz Enes'den (RA) ;
  "ALLAH'a yemin ederim, ben RasûlULLAH'a (Aleyhissalatü
  vesselâm) dokuz sene hizmet ettim. Yaptığım bir şeye "Ni
  çin şöyle yaptın?"demediği gibi, yapmadığımada "Niçin şöy
  le yapmadın?" demedi. (Müslim)
  Evlatlığı Hz Enesi (RA) 9 senelik hizmeti döneminde bir ke-
  re dahi azarlamadığını biliyor muydunuz ?
  (Sorsalar Peygamber Efendimize SAV uyuyoruz deriz !!!)

  Bir lanetleme modasıdır çıktı birkaç senedir...
  ALLAH u Teâlânın Celle Celâlühü ve Rasülünün SAV lanetlediği
  muayyen olan kişiler dışında lânetlendiğine dair açık bir Nass ol
  duğu bilinmeyen ve Ahiretteki durumu konusunda (kesin lanetli
  olduğu gibi) gibi kesin bir bilgi bulunmayan muayyen kişiyi lanet
  lemekten son derece sakınalım.Bu şahıs sonradan tevbe edebilir
  bunu bilmiyoruz. İkincisi "Mümin lanetçi olmaz" Hadis Şerif

  Baba duası Peygamber duası gibidir (DİKKAT)
  Babasına çektiren kişinin iki yakasının bir araya gelmeme
  tehlikesi vardır. Kız evlendi ve kocası evden çıkma bugün
  diyor , babasıda ben babanım buraya geleceksin benim
  hakkım var diyor; O zaman kocayı dinleyeceksin ! Baba
  seni fasık bir adama vermek istiyor o zaman babayı din-
  le mezsin , ALLAH a isyanda kula itaat yoktur...

  Tasavvuf ehlinin olduğu camilerde zikir üzere camide
  oturan insanlara rastlayabilirsiniz ...
  Hz. Peygamber (Aleyhissalatüvesselâm) ikindi namazını eda et-
  tikten sonra bir müddet oturduğu yerde kalır zikirle meşgul olur
  du. Nitekim Enes bin Malik' den (ALLAH Ondan Razı olsun) riva-
  yetle Hz. Peygamber (Aleyhissalatüvesselâm) şöyle buyurmuş
  tur: " İkindi namazından güneş batıncaya kadar , ALLAH'ı zikre-
  den bir cemaatle oturmayı İsmailoğullarından her birinin bedeli
  oniki bin dirhem olan, dört köle azat etmeye tercih ederim."

  (Ebu Davud, Ebu Ya'la, İbn-i Ebi'd-Dünya)

  Kızını erkekle odada yalnız bırakan annenin başıne gelen;
  Anne kızının 17 yaşlarında erkeğin kendi evlerinde kızı ile
  bir odada kalmasına müsaade etmiş. Kız çocuktan hamile
  kalmış... Savcılık anne hakkında "14-15 yaş aralığında
  olan kızının aynı evde, aynı odada kalmalarına mü-
  saade etmesinin hayatın olağan akışına aykırı oldu-
  ğu, kızı üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğü-
  nü ihlal ettiği, meydana gelen ilişki açısından kasti
  sorumluluğunun olduğu
  " gerekçesi ile 8 yıldan 15 yıla
  kadar hapis istemi ile dava açmış. 17 yaşındaki çocuk ise
  tutuklanarak ceza evine konulmuş...

  Musa (Aleyhisselâmın) domuza dönen hizmetçisi
  Vaktiyle Hz. Musa'ya (AS) hizmet etmiş biri durmadan; 'ALLAH'ın
  safiyyi (temiz kulu) Musa (AS), bana şöyle söyledi. ALLAH'ın Ne-
  ciyyi (sırdaş kulu) Musa (AS), bana şunu söyledi. ALLAH'ın Kelimi
  (ALLAH ile konuşan) Musa (AS), bana böyle söyledi diye anlatırdı.
  Zamanla bu adam zengin olup serveti çoğalınca Hz.Musa'nın (AS)
  huzuruna gelmez oldu. Hz. Musa (AS) herkese ondan haber soru
  yor, fakat bir türlü izine rastlayamıyordu. Günün birinde Hz. Mu-
  sa'nın (AS) huzuruna elinde domuz ve domuzun boynunda siyah
  bir ip bulunan bir kişi çıkageldi. O gelen kişiye Hz. Musa (AS)eski
  hizmetçisini sordu, adam 'Evet, o adam şu gördüğün domuzdur'
  diye cevap verince; Hz. Musa (AS), ALLAH'a yalvararak;'Ya RAB,
  onu eski hâline döndürde ona neden bu hâle geldiğini sorayım' di
  ye niyazda bulundu. MEVLA Musa (AS)a şöyle vahy buyurdu 'A-
  dem ve sonraki Peygamberlerin dua ettikleri gibide dua etseydin
  yine duanı kabul etmezdim. Fakat bunu neden bu hâle getirdiğimi
  sana haber vereyim; "Din ile dünyayı talep ettiği için"  KADIN İDDETİ KOCASININ YANINDA BEKLER :

  Kocası kendisini boşayan kadın 3 hayız müddet olan İDDET
  ini babasının evinde değil kocasının evinde bekler (İDDETİ
  babasının evinde değil kocasının evinde bekleyecek)
  Ev
  den bakkala komşuya dahi çıkamaz. Kocasının evinde bek
  lerkende; Muhabbet konuşma yok, ayrı odalarda kalacaklar
  beraber yemek yemekte yok ...
  Bir bilgi daha : Kocası tasallut edecek biri ise o halde ko-
  casının evden ayrılması evladır denmektedir (kadın değil)
  Bu bilgileri hocalara, kadınlara, erkeklere öğretin. Boşanan
  kadın İddet beklemesi gerekirken gidip bir yerde çalışmaya
  gidebiliyor. Çok tehlikelidir !
  -
  "Apaçık bir hayâsızlık yapmaları dışında onları (iddet sü-
  resince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar."
  (Talâk Sûresi Meâli Şerifi ; 1)
  Evrimciler cevap veremedikleri soru ;
  Dünyada bu konuda şerde en önde gelen profesörlerden bi
  ri denilen dawkinsin cevaplayamadığı bakakaldığı sorudur ;
  Genetik yapıdaki bilgiyi artıran gözlemlenmiş bir mutasyon
  veya evrimsel bir süreç örneği verebilirmisiniz ?

  Bu konuda açıklama ...
  Mutasyon restgele meydana geldiği için canlıya zarar verdi
  ği söylenmektedir. Şu andaki Genetik bilime göre mutasyon ların %99 u zararlı, %1 i de etkisizdir. Şu andaki Genetik İl-mine göre fayda getiren bir mutasyon GÖZLEMLENMEMİŞ-
  TİR, denmektedir..

         
   
         
         
  Sitedeki bilgileri kayıtları sitenin ismini kaynak göstererek paylaşabilirsiniz !

  1 Sitenin Eski hali için Tıkla
  2 www.dirilenkalpler.com (eski)
  3 e-kitaplar ve e-reader
  Koruma duaları
  Cinler (eklenmedi)
  Büyü ve büyücünün cezası
  İlahiyatçılar neden saptırıyor?
  Ayette neden "BİZ" buyuruluyor?
  ALLAH denir , tanrı denmez !
  demokrasi neden küfürdür ?
  Hakimiyet ALLAH'ındır milletin değil
  "Bediûzzaman" insana kullanılmaz !
     
  __(Dinlemek için hoparloru tıklayınız)

  ALLAH'ın hükmü tartışılmaz...

  Bu kitaba itiraz edilmedi deniyor
     
  Şeriât lafzı Ayette geçiyor
  Dünyanın zemmi (Önemli)
  İlmin önemi (İlim Sayfası)
  Cehalet ve sonuçları
  Müteşabih Ayetleri kurcalama
  Edebin ilme ulaşmada rolü
  Zikir etmek neden önemli
  Türkiyede Faiz alınır diyenlere
  Din Akılla değil Nakilledir
  Üç talâk vermeye gerek yok
     
     

  Müctehit kimdir ?

  Taassub (kibrine mağlub olan kişi)
    Türkiyede Faiz alınır diyenlere cevap

  Çok kurcalamak lüzumsuz sormak

  Müzik kalpte nifak/münafıklık tohu-
  mu eker (Hadisi Şerif)

  İmanın Gittiğini Anlamazsın (Dikkat)

  Emanet kitabı nasıl okumak gerek

  Karı koca arasında geçimsizlik

  Kocasına boşa beni diyen kadın

  Evliyanın Ahlâkı (kül döken kadın)
     
     
     
     

     
  Şeriât kelimesinin manası;
  (Lugaten ve Istılahen) Şeriât kelimesi
  lugatta "YOL" manasına gelmekte, ıstı-
  lahta(kullanımda) ise KANUN manasına
  gelmektedir. Casiye Sûresi 18nci Ayeti Celile Meâli Şerifinde : "Seni Emirden olan bir Şeriât ile vazifelendirdik" buy-
  rulmaktadır.Detaylı bilgi için Tıkla
   
  ALLAH'ın Ahkâmına muhalif
  şeye adalet denmez ...
  (İnsan bazen adalet sanarak yaptığı
  fiil sebebiyle Cehennemlik olabilir
  ALLAH korusun. Misal abd de bir poli-
  sin abd deki yasaları adalet sanarak uğruna verdiği mücadele ! abd ile ilgi-
  li misal verdik bu gibi şeylerle Müslü-
  man ülkelerde de karşılaşılabilir
  )
   
  "O kimseler ki Dinlerini oyun ve eğlen
  ce edindiler ve dünya hayatı da ken-
  dilerini aldattı. onlar bu günlerine ka-
  vuşacaklarını unuttukları gibi BİZ'de
  bu gün onları unutacağız" (Â'raf - 51)
   
  şeytanın kafir olmasının sebebi
  "İTİRAZ ETMESİDİR"
  o kadar ilim verildi o kadar ibadet etti, bir kere iti-
  raz etti"çık oradan, muhakkakki sen kovuldun" buyuruldu. Hacılara hocala-
  ra Ayet okuyamıyoruz ! Korkuyoruz
  itiraz eder kafir olur diye !
   
  Önemli günlerdeki ibadetler  
  Beraat Gecesi: Yapılması gerekenler
  Zilhiccenin ilk 10 günü (tıkla)
  Recep Ayı: Yapılması gerekenler
  Safer ayı: Yapılması gerekenler
  Hicri Yılbaşı: Muharrem Aşura
  Sene başı ve sonu duası
  900 Sene
  sevap kazandıran oruçlar
   
  Önemli yazılar ve bilgiler  
  Peygamberimizin (SAV) Ahlâkı
  İsa AS inecek: deccal hk.
  Tehlike: Namazı sakın terketme !
  Zekat: Salebenin korkunç sonu !
  Su-i hatime:
  Son nefes korkusu
  İmam-ı Gazali Hzlerinden Rh;
  Perdeler
  Üzerinize bela yağıyorsa oku !
  Sakın içki içme: Çok büyük tehlike
  Hacamat: Büyük şifa ve korunma
  Kararlılık: Fatih Sultan ve çandarlı
  iblis: şeytan hakkında (mutlaka oku)
   
  Önemli Dualar  
  Borç Duası: Sabah akşam okumalı
  Cimadan önce: Okunacak dua
  Sene başı duası: (Hicri Takvim başı)
  Seyyid-ül İstiğfar: Büyük istiğfar
  700bin Salavat gücünde: Salavat
  Salavatın Mükafatı: Hadisi Şerif
  1000 Yıllık: Bedduadan Korunma
  Nazardan korunmak (Ayeti Celile)
  120bin Salavat: Salatül Fatih Sigası

   


  Hz İsa As gelecek

  Hz Mehdi As ımı bekliyorsun ?

  Cehennemliklerin zincirleri

  Günahını kimseye söyleme !

  İlim talebesi çalışmalı mı ?

  Zulme mi uğradın (Affet)

  'Dinde hoşgörü yok' Murat Bardakçı
     
     
   
  Altın gümüş eşya yasaktır ;
  DİKKAT; Altın ve gümüş eşyayı
  ka
  dında erkekte kullanamaz yasaktır.
  Kadın altını gümüşü takı olarak taka-
  bilir ancak eşya olarak oda kullana-
  maz. (Gümüş tesbih, zemzem takımı almayınız)
   
  İlahiyatçılar Ahkâma neden Akıllarıyla gitmeye çalışıyor? (Kaynakları akılları) Bu hangi dalâlet fırkasının hareket tar
  zıdır (mutezile etkisi)? (Tıkla)
   
  İmamlar kamu hakkına girmeyiniz Tık
   
  Dünya sevgisi ile kalbe gelen zulmetin kalkması imkansızlığın son noktasında dır.(İmam Rabbani Hz. ks)
   
  Örtünmenin önemi ;
  Hz Peygamber Efendimiz (SAV) neden ağladı ? Örtünmeye tesettüre riayet edilmemesinin korkunç sonuçları Ör-
  tünmeyen kadın ve kızlara Ahiretteki korkunç azab... (Tıkla)
   
  ERKEKTE GÜMÜŞ : Erkek için sadece
  yüzüğe müsaade vardır ancak eskiden mühür olarak kullanıldığından gününü-
  müzde bu pek kalmadığından; TAKMA-
  MAK EVLADIR geçmektedir...
  (Kerahiye bahsi)
   
  "ALLAH'ım bana Hakkı Hak olarak,batılı batıl olarak göster" İmam Gazali (Rh)
  (kafir olduğu halde bunun farkında ola
  mayan insanlar olabilir.)
   
  İnsan aldanabilir; Lanete müstehak günah işlediği halde kendisini ALLAH dostu sanabilir! Yaşantımız Şer'i Ahkâ-
  ma ne kadar uyuyor ona bakalım,ölçü
  budur ...
   
   
  Bu sitenin felsefe ile ve felsefe okutulan akıldan fetvalar veren
  yenilikçi modernist ilahiyat kafası ile alakası yoktur.
  Klasik medrese sistemi içerir
  375.000 civarı +