KADİR GECESİ (ÇOK BÜYÜK GECE)

KADİR (Kelime manası)
a) Şeref gecesi
b) Takdir gecesi (Dosyalarla ilgili yazışma Berat gecesi başladı, Kadir gecesi imzalanır mühürlenir...
Rızıklar, gökten kaç damla damlayacak, kim ölecek kim kalacak, kaç ot bitecek, kazalar, belalar v.s.
bu gece karara bağlanır)
c) Darlık gecesi (Darlık denmesinin sebebi: O kadar Melek dünyaya inerki dünya onlara dar gelir...)

Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz buyuruyor:
"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."
"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Dikkat : Bu gece rivayete göre imsak'a kadardır.
Bu geceyi zikrederken geçirene Cebrail AS selâm veriyor...
Bu geceyi namazdayken geçirene Yüce ALLAH Celle Celalühü selâm veriyor ...

Kadir Sûresindeki Ruh'un izahı :
1)Bir rivayet, Arş-ı alâ'nın yanında yüzü insan cesedi melek suretinde ALLAH'ın mahlukatının en büyüklerinden olan bir melektir deniliyor. Öyle büyük bir Melek ki Mahşerde bütün melekler dizilecek bir saf olacak , o Ruh denilen Melek tek başına bir safı tutacak, o Meleği diğer Meleklerin hiçbiri hiçbir gece göremez. Ancak kadir gecesi iniyor ve o zaman öbür Melekler onu görebiliyor.
2)Ancak Ruhun esas tefsiri Cebrail AS olmasıdır. Bu mübarek gecede oda aramızda dünyadadır.

Kadir Gecesindeki amellerin yüksekliği :
-Beni israilden bir zat ALLAH yolunda cihada çıkmış kılıcı kınına sokmadan çıkmış 1000 ay cihad etmiş (şem'un yada bir rivayet Şemsun)
-Beni israilden 4 kişi 80 sene ibadet etmiş göz açıp kapayana kadar isyan etmemiş günah işlememiş
(Eyyüb AS-Zekeriyye AS-Hızkıl AS-Yuşa AS)
İşte Kadir gecesini ihya eden bu amellerden fazla sevap kazanıyor, MEVLA Teâlâ hazretleri bu ümmete acıdı geçmiş ümmetlerden geri kalmayalım için bu geceyi bizlere ihsan buyurdu...

Kadir Gecesinde Melekler hangi eve ve kimlerin yanına girmiyor :
Kadir gecesi olunca ALLAH'u Teâlâ hazretleri, Cebrail AS'a yeryüzüne inmesini emreder. Cibrail AS'ın yanında Sidretül Münteha'nın sakini olan yetmişbin tane Melek'de iner. Ellerinde nurdan sancaklar vardır.
Yeryüzüne indiklerinde ilk olarak sancağı Kabe-i Muazzama'ya dikerler,
İkinci sancak Ravza-i Mudahharaya yeşil kubbeye dikilir,
Üçüncü sancak beyt-i mukaddese dikilir,
Dördüncü sancak Tûr-i Sinâ'nın Mescidine dikilir,
Sonra Cebrail A.S. meleklere emreder dağılın bir ev bir gemi bir uçak bir araba içinde olan bir mümin erkek yada kadın olan yere ulaşır musafaha ederler...
Köpek, domuz, cünüp(ancak bu haramdan cünüp olan kişi), heykel, şarap(yada rakı, bira gibi şeyler bulunan) ve şarapçı olan eve de girmezler. Hz Ali RA Efendimiz :bir damla içki düşen yerde minare yapılsa ezan okumam, parmağıma damlasa parmağımı keserim. (içki şişesi veya bardağı ile su bile içilmeyecek isterse 70 kere yıkansın)
Ayrıca FAİZ yiyen adama da Melekler yaklaşmazlar (ayrıca bu gece faiz yiyenler afolmuyor)

Bu gece şer işlemez, büyü tutmaz, fal tutmuyor, sihir tutmaz, cin şerri dokunmuyor, bu gece hiçbir afet ve felaket olmuyor.

Bu mübarek Gecede Cebrail AS kiminle musafaha ediyor :
Bu Gece Cebrail AS bütün müminlerle musafaha ediyor, Bunun alameti ise tüylerin diken diken olur ağlamaklı bir hal olursa o anda Cebrail as musafaha ediyor demektir, o anda ne dua edersen et ALLAH'ın izniyle kabul oluyor ...

Kadir Gecesi Duası (Hz Aişe RA validemizin duası):
Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :
-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

ALLAHümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.(ALLAH'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki:
"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak ALLAH Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur."

Kadir Gecesiz Namazı :
Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı şöyle kılınır:
1.rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir Sûresi
2.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlas-ı Şerif
3.rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir Sûresi
4.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif
Namazdan sonra 1 defa:

ALLAHü ekber, ALLAHü ekber, La ilahe İLLAHÜ VALLAHü ekber ,ALLAHü ekber ve lillahilhamd.

100 defa “Elem neşrah” ve 100 defa “İnna enzelnâhü” okunur

Kadir Gecesinde başka bir Namaz :
4 Rekat kılınır: Her rekatta Fatihadan sonra: 1 Tekasür ve 3 İhlas-ı Şerif okunur.
(Bilmeyen 3 İihlas-ı Şerifle de kılınabilir)
Bu namazı kılana ALLAH'u Teâlâ Celle Celalühü ölüm sekeratını asan eder ve ondan kabir azabını defeder

Ayrıca bir rivayette : Hz Aişe RA validemizin duasını etmeden önce her rekatında Fatiha'dan sonra 7 İhlas-ı Şerif okunan 2 rek'at bir namaz kılınır buyruluyor ...

Kadir Gecesinde Tespih Namazı:
Ayrıca Kadir gecesi olması sebebiyle bir de TESBİH NAMAZI kılınır.(nasıl kılınır için tıkla)
Tespih namazı namazların en üstünüdür.... En az senede bir kere kılınması gerekir, geçmiş gelecek büyük küçük günah bırakmıyor...

Kadir Gecesinin Alametleri ...
-Köpek havlamaz(Ahir zamanda havlayabilir birçok yiyeceğe faiz parası karıştığı için),
-En büyük alameti ,sabahı güneş şuasız tas gibi tabak gibi, ışınsız doğar, o kadar melek göğe
yükseliyor ki meleklerin kanatları güneş ışıklarını yansıtmıyor.Hava berrak ve güzel olur.
-O gece herşey ALLAH'a secde eder.
-Denizlerin suyu bir an tatlılaşır. (ama o tadı her ağız almaz,bir rivayet 27'nci gece tatlandığı görülmüş)

Kadir Gecesi Kaçıncı Gecedir?
Kadir gecesinin, Ramazanı şerifin 20.sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dair müteaddit hadis şerifler varid olmuştur. Birinden itibaren tek gecelerde aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır.

İmamı Şa'rani Hazretleri (k.s.), Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı şerifin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir. İmamı Şarani Hazretleri 30 sene Kadir gecesiyle bu tarife göre müşeref olmuşlardır. Bir çok ALLAH dostuda bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır.
Pazar günü girerse 29.gece,
Pazartesi girerse 21.gece,
Salı girerse 27.gece,
Çarşamba girerse 19.gece,
Perşembe girerse 25.gece,
Cuma girerse 17.gece,
Cumartesi girerse 23.gece.

Kadir Gecesinin 27.Gecedir Diyenlerin Delilleri :
Ulemanın ekserisi "Leyle-i kadir ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir." demişlerdir. Bu görüşün sahibi bulunan ilim adamları delil olarak şu hadis-i şerifi göstermektedirler: "Leyle-i Kadir, yirmi yedinci gecedir."

Süre-i celilede (Kadir Suresi) "Leylet'ül Kadri" lafzı üç yerde geçmektedir. Bu lafzın harfleri dokuz tanedir.
Bu sayıyı üçle çarptığımız zaman çıkan yekün de yirmi yediyi göstermektedir.
Ayrıca İbn-i Abbas RA Efendimiz buyurdular Kadir Suresi 30 kelimedir hiye(o demektir) 27nci kelimedir

Bütün yapılan amellerin sevabını kazanmak isteyen itikafa girmelidir. İtikafta hiç konuşmamak yoktur zira bu hiç konuşmamak cahiliye devrinin hacda yapılan adetlerindendir. Ancak bu konuşma dünya işleri ile ilgili olmayacak

Kadir Gecesi haricindeki gecelerde Kadir Gecesi sevabına nail olmak:
Her kim herhangi bir gece (yatacağı zaman civarı) üç kere ;
“Lailahe İLLALLAHul Halimül Kerimu SübhANALLAHi RabbisSemavatis'seb'i ve hüve Rabbül arşil aziym” derse, Kadir gecesine yetişmiş ve sevabına erişmiş olur.

Açıklama:
Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur.

Alimlerin bazısı, leyle-i kadrin senenin günleri içinde gizlenmiş olduğunu söylemişlerdir. İhmalkarlık yapmasınlar ve diğer geceleri de ihya etsinler diye bu gecenin gizlendiğini ifade etmişlerdir.

Hızır aleyhisselam da gizlenmiştir. İlim adamlarına ve zahid kimselere gösterilen alaka, fukara ve gurebaya da gösterilmelidir.