ALLAH'ü Teâlâ Hazretleri (Celle Celâlühü), Mirac'da bizden şikayet etti;

" Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu: "Rabbim (Celle Celalüh) Bana (Mirac'da)
ümmetimden şikayetlerde bulundu!" "

(ALLAH'u Teâlâ (Celle Celalüh) Hazretleri kullarını Peygamberimize (Sallallahü Aleyhi Vesellem), nelerden şikayet etti?)


Ben (Celle Celalüh) onlardan yarının ibadetini istemiyorum, onlar Benden (Celle Celalüh) yarının rızkını istiyorlar.

Ben (Celle Celalüh) onların rızkını başkalarına vermiyorum, onlar ibadetlerini başkalarına gösteriyorlar.

Benim (Celle Celalüh) verdiğim rızkı yiyorlar, başkalarına teşekkür ediyorlar.

Kullarımla iyi geçiniyorlar, Benimle C.C. kötü geçiniyorlar.

İzzet şeref Benimdir (Celle Celalüh); İzzet şeref verecekte Benim (Celle Celalüh). Ancak onlar Benden (Celle Celalüh) başkasının kapısında izzet şeref arıyorlar.

Ben (Celle Celalüh) Cehennemi kâfirler için yarattım, onlar canlarını Cehenneme atmaya çalışıyorlar.

Habibim, ümmetine söyle eğer ki bir kimse onlara iyilik ediyor diye onu seviyorlarsa, en çok Beni (Celle Celalüh) sevsinler, çünkü en çok Ben (Celle Celalüh) onlara iyilik ediyorum.

Gök ve yer ehlinden bir kimseden korkuyorlarsa, esas Benden (Celle Celalüh) korksunlar, çünkü Benim (Celle Celalüh) Kuvvetim hepsinden üstündür.

Eğer bir kimseden ümid ediyorlarsa, ancak Benden (Celle Celalüh) ümid etsinler çünkü Ben (Celle Celalüh) kullarımı seviyorum ve Benden (Celle Celalüh) ümid eden kullarımı boş çevirmiyorum.

Mallarıyla, canlarıyla eğer bir kimseyi tercih ediyorlarsa, mallarını canlarını sadece Bana (Celle Celalüh) tercih etsinler. Çünkü Ben hepinizin Mâbuduyum.

Yâ Muhammed (Sallallahü Aleyhi Vesellem), Ümmetinin mallarını çok yapmadım, ümmetini Kârun gibi eski ümmetler gibi zengin yapmadım ki, Kıyamet günü hesapları uzamasın.

Ümmetinin ömürlerini uzun yapmadım ki, kalpleri katılaşmasın.

Onları ansızın öldürmedim ki, dünyadan tevbesiz çıkışları olmasın.

Dünyada onları en son ümmet yaptım ki, kabir de kalmaları uzamasın, mahşere yakın olsunlar.

Onları en sona bıraktım ki, bütün ümmetlerin haberini okusunlar, ama onları hiçbir ümmet okumasın.(Günahlarımızı v.s. bilmesinler)