ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜNÜN FAZİLETLERİ

Rahman ve Rahim Olan ALLAH'ın Adıyla
Andolsun Fecre, on geceye, çifte ve teke ve geçeceği sırada geceye.
Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için bir yemin (edilir şey) var değil mi?
(Sure-i Fecr/1-5)

Her gün için Şehit sevabı (ancak malını canını herşeyini bırakıp ALLAH yolunda ölen müstesna)
Her gün için 100 köle azad etme sevabı
Her gün için 100 deve kurban kesme sevabı
her gün için cihada 100 at gönderme sevabı

Bu ongün içerisindeki 8. gün ise (Telviye)
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 köle azad etme sevabı
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 deve kurban kesme sevabı
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye cihada 1000 at gönderme sevabı

Bu ongün içerisindeki 9. gün Arefe günü
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 köle azad etme sevabı
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 deve kurban kesme sevabı
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye cihada 2000 at gönderme sevabı

Bu ongün'ün gecelerini ibadetle ihya eden kişiye her gece için kadir gecesi sevabı

Bu ongün orucun her günü için 1 SENELİK nafile oruç sevabı var

Bu ongün'den önce tırnaklarını ve avret mahallini temizleyen saçlarını tıraş eden ve bu ongün içerisinde bu sayılanların hiçbirine dokunmayan (dokunmamak; kesmemek manasında) hacıların aldığı sevabı alır

Hz Adem Aleyhisselamın tevbesi bu ongün içerisinde kabul olundu

Hz İbrahim Aleyhisselam bu on gün içerisinde ALLAH'ın izniyle HALİLULLAH oldu

Sahabeler Resulullah Efendimize SAV Medine de bir ağacın altında biat ettiklerinde
ALLAH Azze ve Celle Hazretlerinin Sahabelerden razı olduğu ile ilgili ayet indi. Bu biat ve Ayeti Kerimenin inişi bu ongün içerisinde oldu. (Gerçekten o ağacın altında sana biat ederlerken O, müminlerden razı oldu. Onların kalplerindekini bildi de üzerlerine o güveni indirdi ve onları bir yakın fetih ile ödüllendirdi. Sûre-i Fetih/18)

Hz Musa, ALLAH'u Teâlâ (C.C.) ile 30 gün sözleşti dolayısıyla süslendi temizlendi v.s.
30 gün oruç tuttu (iftarsız-sahursuz oruç). Sonra ALLAH Azze ve Celle Hazretlerinin huzuruna çıkacağı zaman uzun zaman bir şey yemediği için ağzının hafif bir koku ile kokması münasebetiyle ağzını misvakla misvakladı ve o koku kayboldu. Ve lakin ALLAH'u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam a "en sevdiği kokunun oruçlunun ağız kokusu olduğunu ve 10 gün daha oruç tutmasını bu vesileyle ağzındaki eski kokunun geri gelmesini" buyurdular. Rivayete göre o tutulan 30 gün oruç Zilkade ayına, 10 gün oruç ise Zilhicce ayının ilk on gününe geldiğini bildiriyor. (Bir de Musa'ya geceye va'd verdik ve ona bir on gece daha ekledik ve böylece Rabbinin tayin ettiği vakit tam kırk gece oldu. Sure-i Araf/142)

Bu ongün'ün Sabah ve Yatsı namazlarını cemaatle kılmalı dolayısıyla gecenin tamamını ibadetle ihya etmiş gibi olmalı.