İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Akâid
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
   
 
Akâid ile ilgili meselelerin sesli kısa kayıtlarını dinlemek için Tıklayınız !
 
Meleklere dişi diyenlerin durumu hristiyanlar mankenlere Melek diyor bizdeki basında takipte Meleklere (AS) dişi diyenlerin
durumu :

Günümüzde mankenlere Melek adı takan gayrimüslimlere özenen bir takım basın çevreleri de mankenlere
Melek adı takmaktadır... Çok tehlikelidir : "O anda kâfir olma tehlikesi vardır"
Necm Sûre-i Celilesi Meâli Şerifinden
"Evet Ahirete inanmayanlar Meleklere dişi adı takıp duruyorlar." (Ayet-27)

Zuhruf
Sûre-i Celilesi Meâli Şerifinden
Onlar, Rahman'ın kulları olan Melekleride dişi yaptılar. Yaratılışlarında hazır mı bulundular?
Şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekilecekler. (Ayet-19)
Kincilik imansız gitme sebeplerindendir __denmektedir "Mümin karındaşına üç günden ziyade kin tutmak" - İmam Gazali Hazretlerinden rivayettir
(RahimehULLAH)
"Mümin kinci olmaz" Hadisi Şerif - "Din ile kin bir kalpte toplanmaz" diye bir söz vardır...
Evrimcilerin cevap veremediği soru ;

Evrimcilerin önde gelenlerinden olduğu söylenen profesörün bakakaldığı soru !
Dünyada bu konuda şerde en önde gelen profesörlerden biri denilen Dawkinsin cevaplayamadığı bakakal-
dığı sorudur ;
Genetik yapıdaki bilgiyi artıran gözlemlenmiş bir mutasyon yada evrimsel bir süreç örneği verebilirmisiniz ?
(Bu soruya bakakalıp cevap veremediği kamera çekimi ile görüntülenmiş)
Bu konuda açıklama :
Mutasyon restgele meydana geldiği için her zaman canlıya zarar verdiği bilinmektedir. Şu andaki Genetik
bilime göre mutasyonların %99 u zararlı, %1 i de etkisizdir... Şu andaki Genetik İlmine göre fayda getiren
bir mutasyon GÖZLEMLENMEMİŞTİR, denmektedir...
Sahabe hakkında konuşurken DİKKAT !
__
(ALLAH Onlardan Razı Olsun)


Ebu Suud Efendi RahimehULLAH hazretlerinden fetvalar ;
488.  MES'ELE : "Muâviye (R.a.) hayırlı kişi değildir" dese, Şer'ân
Zeyde ne lâzım olur? ELCEVAP  : Ta'zîr olunur. (B.318b)

489.  MES'ELE : Sahâbe-i kiramdan Muâviyeye (R.a.) lâ'net eden Zeyd'e
Şer'ân ne lâzım olur? ELCEVAP  : Ta'zîr-i beliğ ve hapis lâzımdır. (B. 90 b)
İmkân varken imanı dille ikrar etmemek İmkanı olduğu halde imanı diliyle ikrar etmeyenin durumunu... Dinlemek için Tıkla