İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
 
  Alışverişte Dikkat !
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
   

Börekçilerde domuz kılı fırçalar;
Börekçilerde domuz kılı fırçalar kulla-
nılmaktadır. Toptancı sarı ve siyah
fırçaların hepsi domuz kılıdır demiştir.
Domuz kılı fırçayı pohaça ya sürdü-
ğü zaman onu yiyemezsiniz.
Börekçilerde PVC fırça kullananları
sorunuz domuz kılı fırça kullanan
yerlerden bu fırça kullanılarak yapı-
lan yiyecekleri yemeyiniz ...

   

Marketlerdeki şampuanlar ;

Marketlerdeki şampuanların içeriğin-
de alkol olduğu görülmüştür. Şampu-
an alacağınızda içeriğine bakınız. İçeriğinde alkol kullanılan şampuanı kullanmayınız...
   

Markette satılan camsiller ;

Markette satılan camsillerin içeriğinde
alkol bulunduğu görülmüştür. Camsil
kullananlar içeriklerin baksınlar.
İçeriğinde alkol olan camsilleri satın
almayınız.