İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Cehalet
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
   
 
Cehalet ile ilgili meselelerin sesli kısa kayıtlarını dinlemek için Tıklayınız !
 
Ayeti Celilede buyuruluyor ; "Sakın cahillerden olma" En'âm Sûre-i Celilesi 35
Cehalete sabredemezsin İlim öğrenmek 54 farzdan bir tanesidir.
Cahilin şahitliği Şer'î Mahkemede
__kabul edilmez !
Bu konuda sesli kaydı Dinlemek için tıkla !
Müslümana Din hakkında bir şey sorsan
__"bilmem" dese mürted hükmündedir.
Müslümana Din hakkında birşey sorsan "Ne bileyim" dese , mürted hükmündedir !
Niye cehalete sabrediyorsun Müslüman ? Dinlemek için tıkla !
İSLÂM memleketinde "bilmiyordum"
__kelimesi mazeret değildir
Bilmeyene iki ceza vardır denir !
Birincisi "neden yaptın(misal; haramı) yahut neden yapmadın(misal; farzı, vacibi)?"
İkincisi _"neden öğrenmedin?"
Cahil âbid ile fıskını zahir eden âlim
__fesattır
Hidaye Kitabının Musannifi Büyük Şeyh Burhanüddin (ks) Hazretleri ;"Büyük fesat fıskını zahir eden âlim-
dir
. Böyle âlimden daha şiddetli olan; "ibadet eden cahildir"

Her iki kişide dünyada, Dini hususunda kendilerine yapışan kişi için büyük fitnedir. Zikredilen iki kişinin fiil-
lerine ve sözlerine tabi olan kişide o iki kişi gibi sapıtır...
Hz Ali'ye (ALLAH Ondan Razı olsun)
__nisbet edilen bir söz ;
"İki kişiden canım sıkılır. Bunlardan birisi ilmiyle a mel etmeyen Âlim, diğeri de ilim öğrenmeden amel et-
meye kalkışan câhildir. Bu türlü Âlim kötü örnek olur, böylesi cahil de Dini bozar." (İhyau Ulumiddin)
İmam Şafiî (ALLAH Ondan Razı
__olsun)
“Ne zaman akıllı bir adamla tartışsam ikna ettim, ne zaman ahmak bir insanla tartışsam mağlup oldum”
Cehaletin kısımları vardır ; Cehaletin en kötü kısmına CEHLİ MÜREKKEB denir. Bu hem bilmeyip hemde kabul etmeyen ceha let kısmı-
dır. Bilmediği gibi kabulde etmez !
Tam ve yarım adam kimdir ? Tam adam ________ : Hem bilir, hem sorar (istişare yapar)
Yarım adam ________: Bilir ama, sormaz...
Adamdan sayılmayan : hem bilmez, hemde sormaz...
Bir söz ; “Kendini âlim sayan cahilden, aslandan kaçar gibi kaç.”
Alıntıdır ; İki tür cahil var; Birincisi ve en tehlikelisi hiç bir şey bilmediği halde herkesten çok bildiğini sanandır. Bu
grup eğitilemezlere dahildir ve bunlarla tartışmak gerçekten de adamı merkebe çevirir . Boşuna zaman
kaybıdır. Bir de imkanı olmadığı için cahil kalmışlar vardır ki işte bu grup üzerinde çalışmaya değer. Tar-
tışmaları dikkatle dinler, yanıldığını kabul eder ve bir şey daha öğrendiği için de sevinir. Bunlar için harca-
nan mesai araya gitmez. Çünkü onlar “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum” mantığındadır. (Alıntıdır)
Hz Ali'ye (ALLAH Ondan Razı olsun)
__nisbet edilen bir söz ;
“Cahil ile latife etme çünkü onun dilinde bulunan zehir senin kalbini yaralar”
Hz Ali'ye (ALLAH Ondan Razı olsun)
__nisbet edilen bir söz ;
"Cahil bir adam, Cennette komşum olsa, Cenneti bırakır, Cehenneme kaçarım"
Mevlana'ya (ALLAH Ondan Razı olsun)
__nisbet edilen bir söz ;
"Kötü karekterli kişiye ilim ve fen öğretmek eşkıyanın eline kılıç vermektir"
Timurtaş hoca (ALLAH Ondan Razı olsun) Sarığı cübbeyi giydin tamam, ilminide artır. Millet âlim sanıyor birşey sorar bilemedin mi yandın !
Dinlemek için tıkla !