A n a s a y f a  


 • Ders Kayıtları
 • Derslerden alıntılar
 • Sohbetler
 • Sohbetlerden alıntılar
 •  
   
  demokrasinin küfür olmasının bir sebebi ;
  demokrasi, ALLAH ın Hâkimiyetini reddedip, halkın hâkimiyetini kabul etmesidir


  demokraside hakimiyet kayıtsız şartsız millletindir denir, Halbuki hakimiyet milletin değil ALLAH ındır.

  Ayrıca demokraside her kişinin eşit hakları sözkonusudur ; Halbuki ALLAH'u Teâlâ mesela miras hukukunda belli
  hükümler vermiştir ki kadınla erkeğin payı eşit değildir. Ayrıca kadın zayıftır eşitlik var diye kadını cihada zorlama-
  nın veya taş ocağında çalıştırmanın ne manası vardır ... Ayrıca İSLAM Ceza Hukukunda bir fiil vardırki onu yapan
  erkek öldürülür, kadın öldürülmez. Bunu demokrasi kabul eder mi
  ?

  Yukarıda dediğimiz gibi demokraside hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demektedirler Halbuki kayıtsız şartsız
  Hakimiyet ancak ve ancak ALLAH a mahsustur.

  Ayrıca demokrasinin ilk olarak yunan devletinde uygulandığı ifade edilmektedir...

   

   
  Bu sitenin felsefe ile ve felsefe okutulan akıldan fetvalar veren
  yenilikçi modernist ilahiyat kafası ile alakası yoktur.
  Klasik medrese sistemi içerir