İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Edeb
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
   
 
Edeb ile ilgili meselelerin sesli kısa kayıtlarını dinlemek için Tıklayınız !
 
Talimi Müteâllim'den “Yüksek makamlardan düşen kimse düşmedi, ancak edebi terketmesi sebebiyle düştü”
firavunun sihirbazları firavunun sihirbazları sihirlerini ortaya koymadan evvel Musa Aleyhisselâm'a "önce siz mi atarsınız biz mi
atalım ? " demeleri , bu edebi göstermeleri sebebi ile onlara İman nasib olduğu söylenir...
En doğrusunu ALLAH bilir

Sihirbazlar dediler ki: "Ey Mûsâ! Sen mi atacaksın (asanı), yoksa (ilk) atan biz mi olalım?"
Â'raf Sûre-i Celilesi Meâli 115
Bir söz ; “Kim vâsıl olmuş (ermiş) ise ancak edebe riayet ve tâzimle hâsıl olmuştur. Kim de mahrum kalmışsa edebe
riayeti ve tâzimi terkettiğindendir.”
İmam Gazali'den (ALLAH Ondan Razı
__olsun) ;
İlim öğretmenin ve öğrenmenin edepleri hakkında İhyau Ulumiddin isimli eserden önemli bir alıntıdır...
Okumak için Tıklayınız !
Hocaefendinin İmam Âzam'a saygısı
__(ALLAH Ondan Razı olsun)
Dinlemek için Tıklayınız !
Biz daha Müctehitlerin sözlerini
__anlayamadık
Biz daha Müctehitlerin sözlerini anlayamadık Dinlemek için Tıkla !
İlme başlarken bilinmesi gereken şeyler Tabibe eziyet edersen hastalığına sabret...
Hocaya eziyet edersen cahilliğine kanaat et ... (Talimi Müteâllim / Burha-neddin Zernuci Hazretleri k.s.)

Hocaya eziyet etmek ilmin bereketinden mahrum kalma-ya sebeptir. Babaya eziyet edenin dünyada iki yaka-
sının bir araya gelmemesinden korkulur. Ustasına eziyet edenin o işin bereketinden mahrum kalması söz konu-
sudur (Talim Müteâllimi mutlaka temin edip okuyunuz)

Yüksek makamlardan düşen kimse ancak edebi terketmesi sebebiyle düştü
Yüksek makamlara çıkan kimse ancak edep sebebiyle çıktı buyurulur...