FERAİZ DERSLERİ
  Anasayfa
 
1- Giriş    
2- Ölünün terekesi (Sh;2-9) 8- Hisseler (Sh;23-35) 14- Meseleler
3- Mirasa engel haller (Sh;9) 9- Asabe Babı (Sh;36-38) 15- Reddiye Babı (Sh;80-85)
4- Hisseleri bilmek 10- Meseleler 16- Reddiyenin 4ncü kısmı (Sh;85-93)
5- 40 Hal 1 (Sh;16) 11- Asabe Bi-Gayrihi (Sh;38-47) 17- Dedenin taksimatı (Sh;93-97)
6- 40 Hal 2 (Sh;17-22) (Erkeklerin hissesi) 12- Meseleler 18- Münasaha Babı (Sh;97-103)
7- 40 Hal 3 (Sh;17-22) (Hanımların hissesi) 13- Hacbü Hirman (Sh;48-51) 19- Zevil Erham Babı (Sh;103-114)
 
_Kaynak eserden arapça metinden okunmuştur... (Türkçe kitaplar kaynak değildir)
 
_Bu kayıtlar orjinal kaynak eserden sadece miras hukuku ile ilgilidir , diğer fıkıh kitabından kısa kayıtlar için Tıklayınız !
 
_"Feraiz(miras) ilmini öğrenin ve öğretin, çünkü o ilmin yansıdır." (Hadisi Şerif)
_"Varise vasiyet yoktur" Hadisi Şerif (Kâidedir) Vasiyet yapılması halinde bu vasiyet geçerli değildir. Bazı şeyler vardır ki
_onlarda kişilerin rızasına bakılmaz (fasit alışverişi yapan bayi ve müşteri gibi), helâlleşmeklede helâl olmaz (bankadan faiz
_alanla verenin birbirlerinden razı olmaları ve helalleşmeleri gibi) "Şüphesiz ALLAH her hak sahibine hakkını verdi (Kur'an-
_da bildirdi), (bundan böyle) varislere vasiyet yoktur." Hadisi Şerif (Kaynaklar;Ebu Davud, Tirmizi, Nesei,İbni Mace, Darimi)
 
_Ölmeden önce yapılan taksimat, eşit olarak yapılıyor (eşit olarak paylaştırılıyor);
_Bir Sahabe (ALLAH Ondan Razı olsun) Peygamber Efendimize (Aleyhissalatüvesselâm) geldi ve malını çocuklarına ölmeden
_evvel taksim etmek istediğini ve bu konuda bir liste yaptığını söyledi. Öldükten sonra hisse paylaşımı nasılsa o şekilde yap-
_tığı paylaşımı göstererek şahit olmasını istedi. Peygamber Efendimiz (Aleyhissalatüvesselâm) "Ben zulme şahitlik yapmam"
_buyurdular.
 
Hz Ali'nin (ALLAH Ondan Razı Olsun) Feraiz ilmindeki yüksek bilgisi ve zekâsı...  
   
Kitabı temin edemeyenler buradan PDF formatında takip edebilir (Tıkla)