İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Cehalet ile ilgili meseleler
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
 
Cahilin şahitliği Şer'î Mahkemede kabul edilmez Sarığı cübbeyi giydin tamamda ilminide artır ! Din hakkında bişey sorsan "Ne bileyim" dese !