İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Miras ile ilgili meseleler
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
 
Ölenin malına evvela 4 şey tahakkuk eder Ölenin borcu varsa malı taksim edilmez Öldüğü anda varislerin hakkı tahakkuk eder
Fakir varken camiye kursa miras bırakmak Miras taksimi talimatla avukata verilir mi? Mirası kızlara vermiyor - ilim ehli tercih edilmeli
Rukba batıldır(Sen ölürsen benim ben ölürsem) Mirasta ilim ehlini tercih uygundur Mirasda çocuklar arasında ayırım yapmak
Ölüm hastalığında malının ancak 3'te 1'i Yetimin malını babası borç veremez Babası ve oğlu olan kimse ölse mirası nasıl ?
Ölüme izafetle; Ölürsem vasimsin olur ! Ölüme izafetle vasiyet caizdir Hediye ettiğin kişi ölse varislerden isteyemezsin