İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  İmamlar kamu hakkına girmeyin !
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
 
   
  İmamlar Kamu Hakkına girmeyin, vaktinde görev yerinizde olun başkasını bırakmayın !

Görevli oldukları camiilerde bazen başka işleri sebebiyle yerine başkasını bırakıyorlar. Tatil olduğu zamanda da ge lip onun yerine Na-
maz kıldırıyor. Tatilde kıldırılan namaz teberrüdür birincinin yerine geçmez. Birincisi KAMU HAKKI YEMEKTİR , KUL HAKKIDIR, gelmedi-
ği vaktin parasını almaması gereklidir (ki böyle birşey zordur zira bankaya yatı rılıyor paralar) . O parayı iade etmelidir ( ki böyle bir
mekanizma da şu anda gözükmüyor). Hiç kendilerini kandırmasınlar bu işin vebali büyüktür. Vaktinde görev yerlerinde hazır bulunsun-
lar, hiç öyle mantıktan fetva falan vermesinler.