İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Miras
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
   
 
Miras ile ilgili meselelerin sesli kısa kayıtlarını dinlemek için Tıklayınız !
 
Orjinal Kaynak kitapdan dersler için ; Kaynak eserden orjinal metinden okunan dersler için Tıklayınız !
Feraiz ilmin yarısıdır ; "Feraiz(miras) ilmini öğrenin ve öğretin, çünkü o ilmin yansıdır. O unutulur. Ümmetimin arasında ilk
kalkacak olan şey de odur" Hadis-i Şerif (Kaynak; İbn-i Mace, Nesai ve Tirmizi)
Yakın akrabaya vasiyet geçerli değildir "Yakın akrabaya vasiyet yoktur" Hadisi Şerif (Kâidedir) Yakın akrabaya vasiyet edilmesi caiz değildir.
Vasiyet yapılması halinde bu vasiyet geçerli değildir. Zira Hakları ALLAH'u Teâlâ belirlemiş ve bildirmiştir.
Bazı şeyler vardır ki onlarda kişilerin rızasına bakılmaz (fasit alışverişi yapan bayi ve müşteri gibi), helâlleş-
meklede helâl olmaz (bankadan faiz alanla verenin birbir lerinden razı olmaları helalleşmeleri)
"Şüphesiz ALLAH her hak sahibine hakkını verdi (Kur'ânda bildirdi) (Bundan böyle) varislere
vasiyet yoktur."
Hadisi Şerif
(Kaynaklar;Ebu Davud, Tirmizi, Nesei,İbni Mace, Darimi)

Yakın akrabaya Vasiyet yapanın bunu bilip bilmemesi bişey ifade etmez; Yani bilmemesi yaptığı vasiyeti
geçerli kılmaz İSLÂM memleketinde bilmemek mazeret değildir.

Denir ki ; Cahile iki azab ; 1) Neden öğrenmedin ? 2) Neden yaptın (günahı v.s.) / neden yapmadın (Farzları v.s.)
Mirasa engel hallerden ; “Müslüman, kafire; kafir de Müslüman’a mirasçı olamaz.” Hadisi Şerif
(Dârimî, Feraiz: 29; Buhârî, Feraiz: 25)
Dinden çıkanın miras ile ilgili durumu ; Dinden çıkan Miras hakkını kaybeder (Miras alacağı kişi Müslümansa)
Yani ; Kişi ve babası Müslümandı ve bu kişi babasına varisdi sonra ALLAH korusun Dinden
çıktı; o durumda babasına varis olamaz miras hakkını kaybeder...
Ölmeden önce yapılan taksimat, eşit
__
olarak yapılıyor (eşit olarak paylaş-
__
tırılıyor);
Bir Sahabe (ALLAH Ondan Razı olsun) Peygamber Efendimize (Aleyhissalatüvesselâm) geldi ve malını çocuk-
larına ölmeden evvel taksim etmek istediğini ve bu konuda bir liste yaptığını söyledi. Öldükten sonra hisse
paylaşımı nasılsa o şekilde yaptığı paylaşımı göstererek şahit olmasını istedi. Peygamber Efendimiz (Aleyhis-
salatüvesselâm) "Ben zulme şahitlik yapmam" buyurdular.