İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Müteşabih Ayetleri kurcalama !
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
 
   
  Beş - on sene arapça okuduk diye Müteşabihatı kurcalamayalım (50 sene okusakda kurcalamayalım)

Selef ilk dönem Alimlerine denir. Selefilik ise başka bişeydir. Bu ikisi karıştırılmamalıdır. Müteşabih Ayetlere mana vermeyiz, Yüksek Usul kitabında geçmektedir. Müteşabih Ayete mana vermek kalbi kayanların nasibidir. İlimde derinleşenler ise " Ona inandık, hepsi RABBİMİZ katındandır" derler. (Eski Alimlerden insanlar yanlış mana verip kaymasın diye (misal : yed'i kudret ile) te'vil edenler olduysada, biz bu konuda susmayı tercih eden ilk dönem Alimlerini takib ederek susmayı tercih ediyoruz)

Ali İmran Sûresinden ;
O, sana Kitab'ı indirendir. Onun bazı Ayetleri Muhkemdir, onlar Kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihdir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih Ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak ALLAH bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, "Ona inandık, hepsi RABBİMİZ katındandır" derler. Ancak a-
kıl sahipleri düşünüp anlar.