İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir... İlimden bir mes'ele öğrenmek 1000 rekât nafile namazdan üstündür denmektedir
       
   
  Özel Sohbetler
  Anasayfa
 
 
          Çok önemli sohbettir ;
  gavur aşıklığı (26.07.2016) (Çok önemli sohbet) Günahlara alışmak; Alışa alışa uyarıldığında günahı savunmaya başlamak, günahı savunmanın küfre sebep olması, herşeyin kapılarının açılması tam ferahlandığı zaman, yakalanmak iblisin günahları süslemesi ...
Sohbet (Doktor, haram olmadığı halde eti
___
yasaklayabiliyor, senin sağlığın için ! )
Ailede karı koca arasında dünyalık için yapılan
kavgalar ve minnetsizlik...
Ruhun tedavisi, nefsin durumları, yemin meselesi ve
hastalığa sabır...
Büyüklere saygı , küçüklere sevgi , evvelkilere hürmet Sünneti devreden çıkartmak istiyorlar Talut meselesi, söz dinlemeyen israiloğulları, lüzumsuz soru sormak kurcalamanın sonuçları
İbrahimi Dinler lafı çok tehlikeli bir laftır...
Sorunları çözmek için tek çare İSLÂM'dır
Gevezelik yapmak, yapmayacağın şeyi söylemenin
___ALLAH Katında Gadaba sebep olduğu ...
hahamlar ve papazlar milletin mallarını haksız yere ne-
den yedi ? Kitabı neden değiştirdiler, Alim tok gözlü ol...
Konuştuklarımız yazılıyor, yapmayacağı şeyin söylenmesi, MEVLA geveze Müslümanı sever mi ? MEVLA nın Kelâmını dinlemeyi bırakıp, telefonla
konuşmayı bırakamamak
Darusselâm (Cennet) Cennete girmeyen neden giremi-
yor,giren neden giriyor? Neden bazısına yardım ediliyor bazısına edilmiyor? ÇOK ÖNEMLİ DERSTİR
(!)
Peygamber Efendimiz SAV 1 ay evden çıkmadığı rivayeti ! Hanımları Rhn dünyalık istediğinde, dünyalığı istiyorsanız sizi boşayayım buyurdular. Dünyayı tercih eden ümmetinümmetlikten boşan-
ma tehlikes
i !
Ayet okunurken, cep telefonu çalınca, Ayeti dinlemeyi
bırakıp kaçanlar, insanlara zil sesiyle müzik dinletenler


Evlatlık meselesi (Önemli)
ALLAH u Teâlâ'yı her daim zikretmenin yolu, Müslü-
mandan 4 şey isteniyor ; 1- Sebat 2- Çok zikir 3- Çekişmemek 4- Sabır... Düşmanla karşılaşıldığında
dahi çok zikretmek emredilen Ayeti Kerime
Dünyanın insanı helaka sürüklemesi , dünyayı tercih edenlerin Ahiretten nasibinin olmaması,
Dini kullanarak dünyalık elde etmeye çalışanlar
İmamların cemaatin namazından sorumlu oldukları , __müezzinler hakkında Efendimiz SAV dua buyurdular
Ailenizi ateşten koruyun, İman mafyası meselesi,
Namahrem kimdir ? Hangi kimselere çıkılmaz
(misal: amcaoğlu)
O kadar söylendi hala telefon çalınca Ayeti Keri-
meyi dinlemeyi bırakanlar !
kafir olarak ölen (müşrik olsun ehli kitap olsun) ebedi
Cehennemdedir.
Alim nasıl olmalı ? Alimin vasıfları !
"MuhammedürRasulULLAH demek Şart değil" Projesi. Bunlara itibar etmeyin İmanın Şartıdır. Baş gözü ile bakmak , Kalp gözü ile bakabilmek
arasındaki fark (Sohbet)

Kalbi ALLAH'a çevirmek, Cennet ve Cehennemin
yakın olmasının izahı, müttakilerin vasıfları...
İSLÂM'da Cihad, Efendimiz SAV Cihad Peygamberiydi , Nemelazımcılık yapılmamalı !

Dünyada yaşayacaksın ama sevmeyeceksin ,
bunu karıştırmayalım, akla uymayacaksın
Dine uyacaksın
Soyla neseble olmuyor, Nuh AS ve Lut AS ın hanımları kurtulamadı, firavunun Hanımı Cennet, hanımlarından, iyilerin yanında olmak iman yoksa yeterli degildir. gavur aşiklığı, avrupada aşıklığı...
Musluman kadın erkeklere karışmamalı Hz Peygamber Efendimizin SAV Hanımları Rh annelerimiz olduğu halde Sahabe RA dünyanın en temiz insanları oldukları halde perde arkalarından konuşmaları emr edildi Kadın çalışmamalı kadının takva olacağı yer evidir. Ama Medresede talebe yetiştirebilir o büyük iştir...
şeytanı şeytan yapan itiraz etmesidir ...

firavun meselesi, "ZAMAN İMAN KURTARMA LAFI" bir projedir !
ÖNEMLİ Sohbet : yahudi ve hristiyanlar Cennete girecek diyenler türedi. ALLAH Ayeti Kerimede "Muhammed RasulULLAH'tır" (SAV) buyuruyor, MuhammedurRasulULLAH ı kabul etmeyen nasıl Cennete girecek ? Müteşabihatı kurcalama, Efendimizin (SAV) ismi geçtiğinde salavat getirmeyenler bunlar nasıl hoca ?
Kadınların cumaya gidebilirmiş onu derd ediniyorsun
neden cumaya gitmeyen erkekleri dert edinmiyorsun?