İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Şeriât kelimesinin manası
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
 
   
  Şeriât kelimesinin lugaten ve ıstılahen manaları ;

Şeriât kelimesi lugatta "YOL" manasına gelmekte, Istılahta(kullanımda) ise Kanun manasına gelmektedir. Casiye Sûresi 18. Ayeti
Celile Meali Şerifinde: "Seni emirden olan bir şeriât ile vazifelendirdik" buyurulmaktadır. Dolayısıyla Şeriâte küfreden veya kahrol-
sun diyen bir kişi o anda kıpkızıl kafir olmaktadır, o hal ve itikat üzere ölmesi durumunda hiç çıkmamak üzere ebedi Cehennemlik
olma tehlikesi ile karşı karşıya elmektedir. Halbuki mitingde "kahrolsun Şeriât" demekte eve geldiğinde yemek yaparken BİSMİLLAH
dediğinde Şeriâte göre hareket etmektedir. Casiye Sûre-i Celilesinin Arapça orjinal nüshasına bakılırsa "Şeriât" kelimesinin aynen
bu lafız ile geçtiği görülür.