İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
   
  Üç talâk vermeye gerek yoktur !
Yüksek İSLÂM Hukuku Sitesi Anasayfa
 
 
   
  Boşarken üç talâk vermeye gerek yoktur ;
Hanımı boşayacağında üç talâka gerek yoktur, bazı hocalar muhtemelen bu hususdaki ahkamı iyi bilmediklerinden üç talâk verirsin demektedir. Üç Talak Vermeye Gerek yoktur

"Ayrıca 3 talâk vermek bid'âttır"

Üç Talâk birden vermemeli ! Nasıl davranmalı ;
Üç talak verecek diye bir şart yoktur, illâ boşamak gerekirse bir talâk verir iddet beklenir, tamam. İleride ne olacağı belli değildir,
barışma yolunu tamamen kapamaya gerek yok. Barışmayacak olsa bile iddet dolunca gidip başkasıyla evlenebilir, bir mani yoktur.
Üç talâğı birden vermek bid'attır.
( Boşamak helâl olupda ALLAH'u Teâlânın en sevmediği işlerdendir)

İnsanlara anlatalım: Üç talâkı veriyor yıllar sonra şartlar değişiyor dönmek istiyorlar, üç talâkı verdinmi Başka erkekle evlenipte
cima etmedikçe geri dönemez... Şartlardan haberi olmadığı halde kendilerini 5-10 sene okumakla fakih sanan hocaların sözlerine
aldanılmasın !