İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
     
 
   
 
Geri dön Dünya âlimleri Anasayfa
 
   
   
 

____"Dünya âlimleri"
70 bin Evliyanın Serdarı İmam-ı Rabbani Hazretlerinin
(Kuddise Sirruhu) Mektubatından (33. mektup) :

Dünya âlimlerinin zemmi, bunlar ALLAH'ın aziz kıldığını zelil kılmıştır , zelil kıldığını aziz kılmıştır. İlimleri bunlar hakkında zararlıdır, zira bu-
nunla aleyhlerine huccet tamamlanmıştır. Bunlar Din hırsızlarıdır.

 
  İmamı Gazali Hzlerinin İhyau Ulumiddin isimli büyük eserinde
dünya âlimlerinin zemmine mutlaka bakınız !