İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir...   Cahilin şahitliği İSLÂM mahkemesinde kabul edilmez
       
     
 
   
  _Geri dön______Mezheb taklidi karmaşası________Anasayfa