İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir... Âlimler Peygamberlerin (Âleyhümüsselâm) Varisleridir...
       
   
  Yüksek Derslerden ...
  Anasayfa
 
 
__ « Yüksek Derslerden Kısa Kayıtlar »
_Yüksek dersden alıntıdır, konuların tüm boyutlarına vakıf olmadan kısa kayıtlar ile fetva verme hatasına düşmeyiniz !
» Mücmeli ancak Mücmil açıklar, Müctehit dahi manayla
nakledemez ...
» Cevamiûl Kelim'de manayla rivayet caiz değildir » Delil iki kısımdır : ilzami delil, taklidi delil...
» Muhayee nedir ? Caizmidir ? » Taassub : Delil Zahir olduğu halde, kibrine mağlup olup HAKKI kabul etmemektir »
» » »
» » »