İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir... Âlimler Peygamberlerin (Âleyhümüsselâm) Varisleridir...
       
   
  Yüksek Fıkıhtan Kayıtlar
  Anasayfa
 
 
__ « Yüksek Fıkıhtan Kısa Kayıtlar » (izinsiz başka yerde yayınlamayınız)
_ "Fıkhı bilen bir kişi şeytana bin abidden daha şiddetlidir"
» Zarara karşılık zarar yok tamam, ancak sana zarar
verene de zarar veremezsin
» Süt Kardeşliği bahsi (Uzun Ders) (Önemli) » Kıyemi mal , misli mal meselesi ; domuz ve şarap
mehr denilen fakat sonra Müslüman olan kadın...
» » »
» » »