A n a s a y f a  


 • Ders Kayıtları
 • Derslerden alıntılar
 • Sohbetler
 • Sohbetlerden alıntılar
 •  
   
  Zilhicce Ayı Haram Aylardandır !


  ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ

  "Çok önemli 10 gün"


  ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜNDE YAPILMASI GEREKEN FAZİLETLİ İBADETLER: ________

  "Her kim kendisinde sevap bulunan bir Hadisi Şerif duyarda o sevaba kavuşma arzusuyla,
  o Hadisi Şerifle amel ederse, O Hadis batılda olsa, ALLAH'u Teâlâ ona o sevabı verir.
  "

  Hadis'i Şerif (Suyûti)

  ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜ GÜNDÜZLERİ ORUÇ TUTMAK VE GECELERİNİ İHYA ETMENİN
  FAZİLETLERİ BAHSİDİR ;

  "Rahman ve Rahim Olan ALLAH'ın Adıyla"
  Andolsun Fecre, on geceye, çifte ve teke ve geçeceği sırada geceye. Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi
  için bir yemin (edilir şey) var değil mi? (Sure-i Fecr/1-5)


  ____Ses Kaydı (Dinlemek için hoparlöre tıkla):

  Zilhicce Ayının ilk 10 gününün faziletleri ile ilgili TIKLA !!!
  ___________________________________________(Cübbeli Ahmet Hoca - 5.22 dk )

  900 Sene ibadet etmiş sevabı kazanmak ister misiniz?

  "Her kim haram aydan, üçgün , Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, ALLAH C.C. ona 900 sene ibadet
  (sevabı) yazar."
  Hadis'i Şerif / İbn-i Şahin, İbn-i Asâkir, İhya(İmam-ı Gazali), Gunye(A.Kadir Geylani)

  "HARAM AYLARIN İÇİNDEKİ HERHANGİ BİR CUMA GÜNÜ, ÖNCEKİ VE SONRAKİ GÜNÜ(Perşembe ve Cumartesi)
  İLE BERABER ORUÇLU GEÇİRİLİRSE, ORUÇ TUTAN KİMSE 900 SENE İBADET ETMİŞ SEVABI ALIR
  (BİİZNİLLAH)."
  (Dört Haram ayın içinde bulunan ve oruçlu geçirilen her Cuma gününe(önceki ve sonraki gün ile beraber tutulacak) 900
  sene ibadet sevabı verildiği bildirilmiştir. Yani her Cuma için ayrı 900 sene sevabı verilir. İNŞAALLAH)

  HARAM AYLAR
  Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylarıdır. (Bu aylarda işlenen günah kat kat yazıldığı gibi sevaplarda kat kat yazılır.)

  ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ ORUÇLARI :

  Her gün için Şehit sevabı (ancak malını canını herşeyini bırakıp ALLAH yolunda ölen müstesna)
  Her gün için 100 köle azad etme sevabı
  Her gün için 100 deve kurban kesme sevabı
  her gün için cihada 100 at gönderme sevabı

  Bu ongün içerisindeki 8. gün ise (Telviye)
  Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 köle azad etme sevabı
  Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 deve kurban kesme sevabı
  Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye cihada 1000 at gönderme sevabı

  Bu ongün içerisindeki 9. gün Arefe günü
  Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 köle azad etme sevabı
  Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 deve kurban kesme sevabı
  Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye cihada 2000 at gönderme sevabı


  Bu on günün gecelerini ibadetle ihya eden kişiye her gece için kadir gecesi sevabı

  Bu ongün orucun her günü için 1 SENELİK nafile oruç sevabı var

  Bu ongünden önce tırnaklarını ve avret mahallini temizleyen saçlarını tıraş eden ve bu ongün içerisinde bu sayılanların
  hiçbirine dokunmayan (dokunmamak; kesmemek manasında) hacıların aldığı sevabı alır

  Hz Adem Aleyhisselamın tevbesi bu ongün içerisinde kabul olundu

  Hz İbrahim Aleyhisselam bu on gün içerisinde ALLAH'ın izniyle HALİLULLAH oldu

  Sahabeler Resulullah Efendimize SAV Medine de bir ağacın altında biat ettiklerinde ALLAH Azze ve Celle Hazretlerinin
  Sahabelerden (R.A.) Razı olduğu ile ilgili ayet indi. Bu biat ve Ayeti Kerimenin inişi bu ongün içerisinde oldu. (Gerçekten
  o ağacın altında sana biat ederlerken O, müminlerden razı oldu. Onların kalplerindekini bildi de üzerlerine o güveni indirdi
  ve onları bir yakın fetih ile ödüllendirdi. Sûre-i Fetih/18)

  Hz Musa, ALLAH'u Teâlâ (C.C.) ile 30 gün sözleşti dolayısıyla süslendi temizlendi v.s. 30 gün oruç tuttu. Sonra ALLAH'u
  Teâlâ Celle Celâlühü Hazretlerinin huzuruna çıkacağı zaman uzun zaman bir şey yemediği için ağzının hafif bir koku ile kok-
  ması münasebetiyle ağzını misvakla misvakladı ve o koku kayboldu. Ve lakin ALLAH'u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam a
  "En sevdiği kokunun oruçlunun ağız kokusu olduğunu ve 10 gün daha oruç tutmasını bu vesileyle ağzındaki eski kokunun geri
  gelmesini" buyurdular. Rivayete göre o tutulan 30 gün oruç Zilkade ayına, 10 gün oruç ise Zilhicce ayının ilk on gününe gel-
  diğini bildiriyor. (Bir de Musa'ya geceye va'd verdik ve ona bir on gece daha ekledik ve böylece Rabbinin tayin ettiği vakit
  tam kırk gece oldu. Sure-i Araf/142)

  Bu ongün'ün Sabah ve Yatsı namazlarını cemaatle kılmalı dolayısıyla gecenin tamamını ibadetle ihya etmiş gibi olmalı.

   
   
  Bu sitenin felsefe ile ve felsefe okutulan akıldan fetvalar veren
  yenilikçi modernist ilahiyat kafası ile alakası yoktur.
  Klasik medrese sistemi içerir